Brus jazyka

Brus (jazyka) je název typu jazykovědné publikace, která systematicky popisuje a opravuje běžné chyby v mluveném i psaném projevu a tím přispívá ke sjednocení a vytříbení jazyka.

Příkladem je Brus jazyka českého, spis o poopravení a naostření řeči české (Jiří Konstanc 1667), Brus jazyka českého : příspěvek k dějinám osvěty vůbec a slovanské i české zvláště (Martin Hattala 1877) nebo Oprávce poklésků mluvnických, neboli, Brus jazyka českého (František Bačkovský 1894).[1]

ReferenceEditovat

  1. HANUŠ, Josef. Brus. In: OTTO, Jan. Ottův slovník naučný. Praha: J. Otto, 1891. Dostupné online. Svazek 4. S. 807-808.