Brod (nádraží)

železniční stanice

Železniční stanice (Bosanski) Brod se nacházela ve stejnojmenném městě na severu Bosny a Hercegoviny. Jednalo se o první nádraží tzv. bosenské dráhy, úzkorozchodné železnice, kterou Rakousko-Uhersko vybudovalo po připojení Bosny a Hercegoviny. Nacházela se v západní části města, blízko dnešní polikliniky (Dom zdravlja).

Pohled na nádraží na počátku 20. století.

Popis stavby editovat

Stanice vynikala především tím, že jako jedna z mála v Bosně byla vybudována v pseudomaurském stylu. Nápadná budova měla centrální část, inspirovanou íránskou, resp. afghánskou architekturou s dominantním obloukem, připomínajícím íván a dvěma bočními křídly. Nápadné orientální dekorační prvky byly použité v interiéru.

Historie editovat

Budova nádraží byla vybudována v roce 1896 a do druhé světové války a rapidní modernizace bosenské železniční sítě v první jugoslávské pětiletce se jednalo o jeden z hlavních železničních uzlů republiky. Návrh nádraží, které bylo odvážně vybudováno v pseudomaurském stylu, připravil Hans Niemeczek, který také připravil návrh Šarí‘atské soudní školy v Sarajevu. Stavba budovy byla dokončena v roce 1897 a byla nasvícena plynovými lampami, které spotřebovávaly plyn z nedalekých závodů.

Stanice měla dvě kolejiště; jedno pro normální rozchod 1435 mm a jedno pro úzký bosenský rozchod.[1]

Výstavní budova nádraží byla z velké části zničena během spojeneckých leteckých úderů na okupovanou Jugoslávii v druhé světové válce. Její drtivá většina lehla popelem dne 19. ledna 1945.[2] V sarajevském archivu nicméně byly dochovány původní plány staniční budovy.

Literatura editovat

  • Sabine Plalkom: The Urban Development of cities in Bosnia and Herzegovina during Austro-hungarian rule between 1878 and 1918.

Reference editovat