Bohumila

ženské křestní jméno

Bohumila je ženské křestní jméno. Podle českého kalendáře má svátek 28. prosince.

Bohumila
ženské jméno
Svátek 28. prosince
Původ slovanský
Četnost v Česku 9133
Pořadí podle četnosti 162
Podle údajů z roku 2016
Četnost jmen a příjmení graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti

Ženský protějšek mužského jména Bohumil. Dalo by se říci, že toto slovanské jméno odpovídá významem řeckému Theofilovi, přičemž základem jména jsou slova theós – „bůh“ a filos – „milý“. Stejný význam má také Amadeus, který rovněž „Boha miluje“.

Statistické údajeEditovat

Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi ženskými jmény ve srovnání dvou roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR – lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:

Rok Četnost Pořadí
1999 13320 80.
2002 12818 81.
Porovnání o 502 méně o 1 hůře
2006 11614 84.

Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími ženami v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku žen v ČR za sledované tři roky 1999-2002) je -3,0%, což svědčí o poměrně značném poklesu obliby tohoto jména.

ZdrobnělinyEditovat

Bohuna, Bohunka, Bobby, Bohumilka, Mila/Míla, Bobča, Bobina, Bohuška, Boča, Bočka, Bohča, Bohuš

Známé nositelky jménaEditovat