Boberský potok

potok v okrese Česká Lípa, přítok Svitavky

Boberský potok je jedním z přítoků říčky Svitavka v okrese Česká Lípa. Pramení v Lužických horách, je dlouhý 12,5 km a byl nazýván různými jmény. [1]

Boberský potok ve Cvikově

Popis toku

editovat

Potok pramení v Lužických horách poblíž samoty Nová Huť nedaleko obce Svor ve výšce 556 metrů n. m. Poté protéká Rousínovem, Martinovým údolím a Cvikovem. Do Svitavky se vlévá zprava v obci Lindava ve výšce 305 m n. m., již mimo CHKO Lužické hory. [1] Svitavka je přítokem Ploučnice, patří tento potok do jejího povodí a Labe. Délka toku je udávána 12,5 km a je označován Českým rybářským svazem jako pstruhová voda a je součástí rybářského revíru Svitava 3, která patří místní organizaci rybářů v Cvikově. Na horním úseku od Rousínova k pramenům je rybolov zakázán. Pro povodí tohoto území byla zpracována v listopadu 2009 mapa Záplavová území Boberský potok a Pšovka, přístupná na webových stránkách Libereckého kraje. Plocha povodí je 32,8 km2.[2]

 
Označení potoka na mostě ve Cvikově

Různá jména

editovat

V některých mapách a průvodcích je tento potok pojmenován jako Bobrava, Rousínovský potok a Bobří potok, v žádném případě se nejedná o stejnojmenný potok protékající Bobří soutěskou také v okrese Česká Lípa.[1] Jako Rousínovský je pojmenován někdy jeden z desítek potůčků, z nichž Boberský potok u Rousínova vzniká.

Turistická dostupnost

editovat

Údolím, kterým potok protéká, prochází zeleně značená turistická trasa pro pěší z Nové Hutě do Cvikova.[1] Samotný potok není vodácky splavný a Svitavka je splavná za vyššího stavu vody až po soutoku Svitavky s Boberským potokem v Lindavě.[3]

Reference

editovat
  1. a b c d HOLEČEK, Milan. Lužické hory. Praha 1: Olympia, 2004. ISBN 80-7033-832-6. Kapitola Místopisná část, s. 83. 
  2. VLČEK, Vladimír. Vodní toky a nádrže. Praha: Academia, 1984. Kapitola B, s. 63. 
  3. KOLEKTIV AUTORŮ. Československé řeky. Praha: Olympia, 1978. Kapitola Svitava, s. 155. 

Externí odkazy

editovat