Biotovy zákony jsou zákony určující vlastnosti rotační polarizace.

Diagram rotační polarizace

Formulace zákonů editovat

Biotovy zákony lze pro rotační polarizaci formulovat následujícím způsobem:[zdroj?]

  1. Velikost stočení polarizační roviny je úměrná vzdálenosti, kterou světlo v látce urazilo.
  2. Velikost pravotočivého a levotočivého stočení stejné látky se odlišuje pouze znaménkem.
  3. Velikost stočení způsobené několika vrstvami látky se algebraicky sčítá.
  4. Velikost stočení klesá s rostoucí vlnovou délkou světla úměrně druhé mocnině.

Vlastnosti editovat

Biotovy zákony úzce souvisí s optickou aktivitou látek.

Související články editovat