Bhakti je sanskrtský termín znamenající oddanost či uctívání. Zejména v hinduistické tradici se toto slovo užívá téměř výhradně ve významu oddanost Bohu či Božstvu.

Bhaktijóga Editovat

Bhaktijóga je jóga lásky a odevzdanosti Bohu. V této józe žák, bhakta, uctívá boha v některé jeho podobě (Višnu, Šiva, Šakti,…) a odevzdává mu svůj život. Láska a sebeodevzdání pak ruší iluzi nepravého ega[1], žák 'zapomíná na sebe' a jogín dosahuje osvícení.

Související články Editovat

Externí odkazy Editovat

Reference Editovat

  1. V sanskrtu ahankára – viz Bhagavadgíta 3.27, 7.4, 16.18, 18.53, 18.58-59