Bedřichovecká část

Bedřichovecká část Orlickozáhorské brázdy je údolí a část geomorfologické jednotky náležející do Orlických hor.

Bedřichovecká část Orlickozáhorské brázdy
Bedřichovecká část Orlickozáhorské brázdy
Bedřichovecká část Orlickozáhorské brázdy

Nejvyšší bod790 m n. m. (vrstevnice)

Nadřazená jednotkaOrlickozáhorská brázda
Sousední
jednotky
Deštenský hřbet, Kunštátský hřbet, Neratovská část, Bystřické hory

SvětadílEvropa
StátČeskoČesko Česko
PolskoPolsko Polsko
PovodíDivoká Orlice
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Poloha a geomorfologieEditovat

Bedřichovecká část náleží do geomorfologického celku Orlické hory, podcelku Deštenská hornatina a okrsku Orlickozáhorská brázda.[1] Dlouhá je asi 8 kilometrů a je orientována ve směru severozápad – jihovýchod. Počátek se nachází na Černém potoku severně od osady Bedřichovka, konec pak na bezejmenném příčném potoku na jižním okraji obce Orlické Záhoří. Západně je ohraničena hlavním hřebenem Orlických hor, konkrétně okrsky Deštenský hřbet a Kunštátský hřbet, jižně na ní navazuje sousední část v rámci Orlickozáhorské brázdy Neratovská část. Východně je ohraničena Bystřickými horami. Osu brázdy tvoří tok Divoké Orlice, kterým je současně vedena i česko-polská státní hranice. Maximální nadmořská výška je uměle stanovena na vrstevnici 790 metrů.

KomunikaceEditovat

Celou délkou Bedřichovecké části jsou vedeny dvě souběžné silniční komunikace, každá po jednom břehu Divoké Orlice, jedna striktně po českém a jedna po polském území. Jediným místem, kde jsou propojeny, je most spojující Orlické Záhoří a Mostowice. Na českém území se jedná o silnici II/311 spojující Deštné v Orlických horách a Bartošovice v Orlických horách. Turistické značené trasy obvykle spojují obydlené lokality na dně údolí s hlavním hřebenem Orlických hor. V severní části se nachází naučná stezka Bedřichovka.[2]

Zástavba a vegetaceEditovat

Bedřichoveckou část z větší části zaplňuje velká luční enkláva s obcí Orlické Záhoří a osadou Bedřichovka, na polské straně Mostowice a Lasówka. Status přírodních rezervací získaly zde se hojně vyskytující podmáčené a rešelinné louky (Bedřichovka, Trčkovská louka, Hraniční louka a Velká louka). Česká část se nachází na území CHKO Orlické hory.

ReferenceEditovat

  1. Břetislav Balatka, Jan Kalvoda – Geomorfologické členění reliéfu Čech (Kartografie Praha, 2006, ISBN 80-7011-913-6)
  2. Naučná stezka Bedřichovka na stránkách region Orlické hory[nedostupný zdroj]