HTML title

informační bublina
(přesměrováno z Balónová nápověda)

HTML title je datová položka značkách jazyka HTML. Má dvě formy: Jako značku a jako atribut.

CSS, HTML a JavaScript také další kódovací systémy umožňují webovým designérům vytvářet přizpůsobené popisky.

Značka

editovat

Element TITLE se v celém dokumentu HTML může vyskytnout nanejvýše jednou, a to právě jen v hlavičce, jako přímý potomek značky HEAD. Je-li použit, používá se jeho text na několika místech:

  • Webové prohlížeče, browsery, tento text používají jako zobrazovaný název stránky, například v nadpisu záložky,
  • při ukládání stránky (Ctrl+S) se title přebírá do názvu souboru.
  • Title aktivní záložky prohlížeče se také přebírá do operačního systému jako titulek celého okna.

Nastavení titulku

editovat

Titulek je součástí vstupní množiny dat při přidávání obsahu na web. Například při přidávání obrázku na web se CMS ptá nejen na samotný obrázek, cestu pro upload, nýbrž u na další údaje: autora, datum vytvoření, mj. i krátký název právě pro titulek a delší popis obrázku. A pro výstup se dále ptá např. na požadované rozměry ke zobrazování atp.

Výsledný zobrazovaný titulek celé stránky pak může obsahovat nejen název portálu, ale právě zadaný krátký název a třeba i login vkladatele.

Význam titulku

editovat

V dnešní době už se HTML stránky nepíší ručně, nýbrž se ve web-aplikaci generují typizované pro daný typ dat, a to až v okamžiku vyžádání jejich zobrazení uživatelem.

Takto si uživatel může u sebe zobrazit hned několik sad podobných dat najednou, v podobných stránkách, pro orientaci mezi nimi potřebuje právě titulky stránek: Bez správně nastavených titulků, dynamicky generovaných serverem podle zobrazovaných dat, by klesla použitelnost aplikace a podstatně by utrpěla její přívětivost vůči uživatelům, UX.

Správně nastavené titulky stránek jsou klíčové i pro roboty vyhledávacích serverů: Titulky jsou totiž součástí metainformací o stránkách a používají se pro optimalizaci vyhledávání, SEO.

Význam titulku a vůbec popisných metadat může být i vyšší než data samotná, např. samotný obrázek.

Atribut

editovat

HTML atribut title je použitelný na všech značkách jazyka HTML, kterékoli lze nastavit vlastní titulek:

<značka title="text titulku"/>
<značka title="text titulku">obsah značky</název>

Jde o volitelný atribut.

Tooltip

editovat
Na tuto kapitolu jsou přesměrována hesla tooltip a bublinová nápověda.

Webové prohlížeče, browsery, umožňují zobrazování tzv. tooltipů, též "bublin", tedy rámečků s textem, objevivších se po nadjetí myší na aktivní prvek. Typicky se objevují nad odkazy, tooltip ovšem může mít každý element: Jde právě o texty nastavené pomocí atributů title.

Text titulku lze jednotlivým prvkům stránky měnit i dynamicky: JavaScriptem řízený DOM a DHTML technologie například běžně mění titulky prvků podle hodnot doplněných do formuláře. Například při objednávání pojištění online, před odesláním objednávky, může stránka nejprve přes formulář sbírat údaje o účastnících pojištění. A pro jednotlivé přidané osoby se pak stránka prodlužuje o řádky tabulky. A ačkoli je pak u každé přidané osoby stejná ikona na odebrání, i jen grafická bez popisu, účelem tooltipu je uvádět podrobnosti k danému tlačítku, jako například: "Kliknutím účastníka Petr Novák z objednávky zas odeberete."

Zalomení v tooltipu

editovat

Pro autory stránek má význam řídit tok textu v tooltipu, zejména je-li delší, aby nebyl v jediném dlouhém řádku, nýbrž aby byl pro lepší čitelnost zalámán:

Konkrétně v příkladu zde je použito title="text&#10;zalomit".

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat