Varný reaktor

(přesměrováno z BWR)

Varný reaktor je druhý nejrozšířenější typ jaderného reaktoru.

Schéma varného reaktoru

Varných reaktorů pracuje na světě asi 94, což je asi 21 % celkového počtu. Palivem je mírně obohacený uran ve formě válečků oxidu uraničitého uspořádaných do palivových tyčí. Výměna paliva probíhá při odstaveném reaktoru zpravidla jednou za 1 až 1,5 roku. Aktivní zóna je podobná aktivní zóně tlakovodního reaktoru. Moderátorem i chladivem je obyčejná voda, moderátor býval i grafit. Voda se ohřívá až do varu přímo v tlakové nádobě a v horní části reaktoru se hromadí pára. Pára se zbaví vlhkosti a žene se přímo k turbíně. Elektrárny s varnými reaktory jsou tedy jednookruhové.

Výhodou jednookruhového systému je lepší tepelná účinnost (kolem 40% oproti cca 34% u dvouokruhových tlakovodních), další výhodou je jednodušší a levnější konstrukce, ovšem nevýhodou je, že výstupní pára je vlivem přeměny kyslíku značným tokem neutronů aktivní zóny na gammazářič ¹⁶N s poločasem rozpadu 7s radioaktivní, což znemožňuje možnost pobytu kolem potrubí primárního okruhu a turbíny za provozu a kratší doby po odstavení.

Konstrukční podmnožinou je sovětský varný reaktor RBMK, který je moderovaný grafitem namísto častější lehké vody.

Typické parametry varného reaktoru s výkonem 1000MW:

  • obohacení uranu izotopem na 2,1 až 2,6%
  • rozměry aktivní zóny 4,5 m v průměru a 3,7 m výška
  • tlak vody 7MPa
  • teplota páry na výstupu z reaktoru 286 °C

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat