Generace jaderných reaktorů

Generace jaderných reaktorů

Generace jaderných reaktorů je způsob označení vyspělosti reaktorů používaných v jaderných elektrárnách. Byl vytvořen Mezinárodním fórem generace IV roku 2001 pro popis technologické a bezpečnostní úrovně již vyvinutých i plánovaných nových typů reaktorů.

I. generaceEditovat

Zahrnuje první typy a prototypy jaderných reaktorů stavěných do roku 1970. Například:

II. generaceEditovat

Druhá generace zahrnula aktuálně průmyslově používané reaktory, tedy ty budované přibližně mezi lety 1970–1998.

Některé později vyráběné vylepšené verze těchto reaktorů, které představují levnější variantu III. generace, se označují II+.

III. generaceEditovat

Pokročilé reaktory založené na evolučním vývoji jaderných elektráren, které vycházejí z provozních zkušeností předchozích generací. Tato generace se kromě ekonomických a provozních vylepšení převážně zaměřila na posílení bezpečnostních prvků s ohledem na předchozí havárie (např. Havárie elektrárny Three Mile Island, Černobylská havárie).

  • Pokročilý tlakovodní reaktor (APWR)
  • Pokročilý varný reaktor (ABWR)
  • CANDU 6
  • vylepšený VVER

Generace III+Editovat

Další podstatné vylepšení v oblasti bezpečnosti a hospodárnosti jaderné elektrárny ve srovnání s III. generací.

Typ Jméno Výrobce MWe MWth
Tlakovodní
reaktory
AP-1000 Westinghouse Electric Company, Toshiba 1117 3400
ATMEA1 Areva, Mitsubishi 1150 3150
CAP1400 SNPTC, Westinghouse 1400 4058
EPR Areva 1660 4590
MIR-1200 Atomstrojexport, OKB Gidropress, ŠKODA JS 1200 3200
Varné
reaktory
ESBWR General Electric, Hitachi 1520 4500
Kerena Areva 1250 3370
Těžkovodní
reaktory
ACR-1000 Candu Energy Inc. 1085 3200

IV. generaceEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Mezinárodní fórum pro IV generaci.

Revoluční změny vycházející z Mezinárodního fóra pro IV generaci (GIF) z roku 2001, které se zaměřilo na jadernou energetiku z dlouhodobého hlediska tak, aby byl brán v potaz celý jaderný palivový cyklus a využití jaderných elektráren nejen pro výrobu elektřiny. Z toho fóra vzešlo šest návrhů různých typů jaderných reaktorů splňující požadavky na udržitelný rozvoj, ekonomiku, bezpečnost a odolnost proti nešíření jaderných zbraní.

Mezi vybrané typy patří:

  • VHTR – Vysoko teplotní reaktor (Very-High-Temperature Reactor)
  • SFR – Sodíkem chlazený rychlý reaktor (Sodium fast Reactor)
  • GFR – Plynem chlazený rychlý reaktor (Gas Fast Reactor)
  • LFR – Olovem chlazený rychlý reaktor (Lead Fast Reactor)
  • SCWR – Reaktor chlazený superkritickou vodou (SuperCritical Water Reactor)
  • MSR – Reaktor chlazený roztavenou solí (Molten Salt Reactor)

Externí odkazyEditovat