Atentát na Karla von Stürgkha

Atentát na ministerského předsedu Předlitavska, Karla von Stürgkha se uskutečnil 21. října 1916 ve Vídni. Tehdejšího premiéra rakouské části monarchie zastřelil rakouský sociální demokrat Friedrich Adler. Vzhledem k probíhající první světové válce a pozdějšímu úmrtí císaře Františka Josefa I. však událost zůstala stranou větší odezvy veřejnosti.[1]

Budova, kde k atentátu došlo.

Důvodem pro atentát byla nespokojenost s premiérem, který nebyl schopen získat parlamentní většinu v tehdejší Říšské radě. Podle tehdejšího článku 14 Ústavy mohl premiér prosadit vládní nařízení i bez pomoci parlamentu (obdobně jako tomu je v případě francouzské ústavy a článku č. 49). Nouzová opatření užíval Stürgkh již před válkou, např. pro vydání tzv. Anenských patentů, na základě nichž byl rozpuštěn Český zemský sněm. Po roce 1914 přestala být svolávána v souvislosti s válkou i Říšská rada ve Vídni a nouzová ustanovení rakouských zákonů tak získala podstatný význam. Byla zpřísněna cenzura a další opatření totalitního rázu, která měla Rakousko-Uhersku umožnit vedení efektivnější války. Stürgkh byl rovněž horlivým podporovatelem vstupu Rakousko-Uherska do války v červenci 1914 proti Srbsku.[2]

K atentátu došlo v jídelně vídeňského hotelu Meissl & Schadn.[3] Adler do jídelny přišel, poznal velmi snadno premiéra. Ten zrovna jedl k večeři švestový koláč. Adler následně k Stürgkhovi přistoupil a vystřelil tři rány pistolí.[4] Poté pronesl slova „Pryč s aboslutismem, chceme mír!“, vyčkal na příjezd police a nechal se zatknout.

Během soudního procesu sociálně-demokratický politik uvedl, že svého činu nelitoval. V rozsudku byl nakonec na jaře 1917 odsouzen k trestu smrti, později byl ale trest rozhodnutím císaře Karla I. změněn na 18 let odnětí svobody v pracovním táboře. Dne 2. listopadu 1918, během rozpadu monarchie, byl omilostněn.

Význam atentátu bývá sporný, je však dáván do souvislosti se znovuobnovením činnosti Říšské rady na počátku roku 1917 a zmírněním některých drakonických opatření, která byla v Předlitavsku během války zavedena.[3]

ReferenceEditovat

  1. ŠTĚTKA, Jan. Vražda premiéra Stürgkha: Před 100 lety otřásl habsburskou říší brutální atentát. Dotyk [online]. 2016-11-02 [cit. 2021-04-11]. Dostupné online. 
  2. Vídeň: Hněv, nikoli zármutek, kapitola Červenec 1914 – Poslední dny před válkou, str. 42
  3. a b Das Attentat gegen die österreichische Moral. Die Presse [online]. 2016-10-21 [cit. 2021-04-11]. Dostupné online. (německy) 
  4. Ministerský předseda hr. Strügkh zastřelen. Národní politika. 1916-10-22, roč. 34, čís. 293, s. 1. ISSN 1805-2444.