Anenské patenty označují nařízení předlitavské vlády Karla von Stürgkha z 26. července 1913, která rozpustila český zemský sněm a na místo jeho zemského výboru jmenovala zemskou správní komisi, v jejímž čele stál místodržitel. Prakticky se jednalo o dva císařské patenty vydané pod č. 150/1913 ř. z.[1][2] a č. 36/1913 z. z. pro České království.[3] Důvodem pro rozpuštění byla neuspokojivá finanční situace Českého království, která byla způsobena stálou obstrukcí německých poslanců sněmu trvající od roku 1908, která neumožňovala ani rozhodování v základních zemských záležitostech, jako bylo například právě finančnictví. Tato situace v roce 1913 dohnala nejvyššího zemského maršálka Ferdinanda Lobkowicze a několika přísedících k rezignaci.[4] Nově dosazená komise měla fungovat do zvolení nového zemského výboru, ale fakticky fungovala až do zániku monarchie, protože do začátku první světové války panovník nevypsal mimořádné volby do sněmu a po začátku války se celá monarchie dostala do stavu vojenskobyrokratické diktatury.[5]

Reference editovat

  1. HLEDÍKOVÁ, Zdeňka; JANÁK, Jan; DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích : Od počátku státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. ISBN 978-80-7106-906-5. S. 264. 
  2. Digitalizovaný text č. 150/1913 ř. z., str. 425 (německy)
  3. Digitalizovaný text č. 36/1913 z. z., s. 79–80
  4. Lidové noviny ze dne 26. července 1913 obsahující zprávu o demisi prince Lobkovice a rozpuštění zemského sněmu.
  5. Hledíková; Janák; Dobeš, s. 265

Externí odkazy editovat