Asfaltový beton

Asfaltový beton či asfaltobeton je materiál a druh betonu využívaný při stavbě silničních vozovek. Jedná se o směs, která je složena z asfaltu a kameniva. Na rozdíl od obalovaného kameniva má mezery mezi částicemi kameniva plně vyplněny pojivem (asfaltem).

Silniční vozovka z asfaltového betonu
Řez vzorkem z asfaltového betonu

Poznámka: Správné označení skupiny těchto betonů je Živičné betony. Termín asfaltové betony je pouze úzké specifikum.

Druhy směsíEditovat

 
Obalovna pro výrobu asfaltových směsí, Arganda del Rey, Španělsko
 • Horká směs – používá se zhruba od Velikonoc do konce roku, výjimečně i dříve. V obalovně se spolu mísí asfaltový recyklát, kamenivo a živičné pojivo při teplotách nad 150 °C. V současnosti je tendence k přecházení na nižší teploty živičných směsí z důvodu omezení tvorby výparů. Díky chladnutí materiálu je omezena doba jeho možného zabudování a zhutnění, je proto nanejvýš vhodné odebírat materiál z nejbližší možné obalovny živičných směsí. Použitím tepelně izolovaných korb nákladních automobilů lze omezit chladnutí během přepravy. Pro možnost řádného zabudování na stavbě je vhodné pokládat asfalt při kladných teplotách.
 • Chladná směs – využívána převážně v zimním období, její výroba je nákladnější. Chladná směs se užívá především na zpevnění menších ploch a to většinou pouze jako dočasné zpevnění. Proto bývá užívána v zimě na zpevnění děr v asfaltové vozovce vznikajících důsledkem působení mrazu. Využito je tak především možnosti jeho levnějšího transportu na delší vzdálenosti a tedy možnosti využití na více místech v menším množství. Výroba probíhá emulgováním asfaltu ve vodě a následným mísením s kamenivem.
 • Litý asfaltový beton
 • Přírodní asfaltová směs
 • Restaplast – speciální druh tuhé asfaltové směsi, která se využívá pro vysoce zatížené komunikace, jakými jsou autobusové zastávky, kruhové objezdy nebo silniční úseky před světelnými křižovatkami.

Dělení dle normyEditovat

Typy asfaltových směsí stanoví české normy (odvozené z evropských) ČSN EN 13108-1 a ČSN EN 13108-5.

 • AC (asphalt concrete) – asfaltový beton
  • ACO – asfaltový beton pro obrusné vrstvy
  • ACL – asfaltový beton pro ložné vrstvy
  • ACP – asfaltový beton pro podkladní vrstvy
 • SMA (stone mastic asphalt) – drenážní a tichý povrch
 • BBTM (béton bitumineux très minces) – pro tenké obrusné vrstvy

Specifikace dále obsahuje velikost zrn kameniva – 5, 8, 11, 16, 22 [mm]; označení kvality (+, S, D, CH) a druh použitého pojiva (např. 50/70, PMB 25/55).

Celková specifikace tak může vypadat např. ACO 11+ 50/70.

Dosud je možné se setkat se starším tříděním dle velikosti zrn, které se používalo před rokem 2008 před přijetím ČSN EN[1]:

 • ABJ – asfaltový beton jemnozrnný (zrno 8 mm)
 • ABS – střednězrnný (11 mm)
 • ABH – hrubozrznný (16 mm)
 • ABVH – velmi hrubozrnný (22 mm)

případně se do podkladních vrstev místo AB uváděla zkratka OK (obalované kamenivo)

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Asphalt concrete na anglické Wikipedii.

 1. TP 170 - dodatek č.1 - Navrhování vozovek pozemních komunikací - všeobecná část, katalog, návrhová metoda [online]. Rev. 2010. S. 8. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat