Arborista

odborník v oboru péče o dřeviny rostoucí mimo les

Arborista je odborník v oboru péče o dřeviny rostoucí mimo les, vyhledávaný zejména pro speciální zásahy na dřevinách. Pro práci arboristy jsou vzhledem k rozmanitosti zásahů nezbytné znalosti z dendrologie, fytopatologie, fyziologie, mechaniky a pedologie. Dále je nutná znalost příslušné legislativy, bezpečnosti práce a správního řádu. Typickou náplní práce je provádění pěstebních a stabilizačních opatření (odborný řez, instalace vázání korun apod.), rizikové kácení, ale také výsadba dřevin, ochrana stromů při stavební činnosti nebo hodnocení stavu jednotlivých stromů.

Arborista při práci na stromě
Arborista při práci v lázeňském komplexu v Teplicích nad Bečvou
Odborně ošetřený kmen památné Klokočovské lípy

Arboristika

editovat

Arboristika (anglicky arboriculture nebo urban forestry) je věda na pomezí lesnictví a okrasného zahradnictví. Zabývá se komplexní péčí o dřeviny a jejich porosty zejména v urbanizovaném prostředí, příp. speciálními sanačními zásahy na solitérních stromech a ve speciálně založených okrasných výsadbách zvláštního významu v krajině (památné stromy, významné aleje, zámecké parky apod.). Vzhledem ke svému přesahu od péče o jednotlivé stromy až na úroveň komplexního pohledu na celkovou péči o městskou zeleň (se zvláštním důrazem na dřevinné vegetační prvky) je tento obor v anglicky mluvících zemích často označován jako městské lesnictví.[1]

Certifikační zkoušky

editovat

Odborné znalosti a zkušenosti může arborista prokázat složením certifikační zkoušky.

V ČR v současnosti probíhá certifikace ETW – Evropský certifikovaný arborista (stromolezec), probíhající pod záštitou mezinárodní organizace EAC (European Arboricultural Council), certifikace ČCA – Český certifikovaný arborista (ve třech úrovních – technik, stromolezec a konzultant) a mezinárodní certifikace ABA INTERNATIONAL - Arborista level 1 (A1-Tree Climbing, Handsaw Use & Aerial Rescue), Arborista level 2 (A2-Tree Climbing & Aerial Chainsaw Techniques), Arborista level 3 (A3-Aerial Tree Rigging Techniques) a Arborista level 4 (A4-Aerial Tree Pruning Techniques), a mnoho dalších certifikací vhodných pro arboristy - např. Pracovní plošina (M1) a použití motorové pily na plošině (M1A). Komplexní certifikace vysoké kvality arboristů je International Registered Arborist, známá také pod zkratkou Reg.Arb (ABA) Climbing Arborist & Platform Arborist (Mezinárodní registrovaný arborista stromolezec a plošinář) možná pro absolventy bakalářského studia nebo vyšší odborní školy v daném oboru. Školení a certifikace ABA International v České republice zaštiťuje Mendelova univerzita v Brně, SZKT (Sekce péče o dřeviny – SPoD (ISA) pod záštitou Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu) a jiné organizace.

Každá z těchto certifikací deklaruje odlišnou oblast i úroveň znalostí a zkušeností: zatímco držitelé certifikátu ETW a ČCA stromolezec při zkoušce prokazují kromě základních znalostí především schopnost bezpečného pohybu a práce v koruně stromu za použití lanových technik, ČCA konzultant se zaměřuje především na vyhodnocování stavu stromů. ČCA technik garantuje základní znalosti v oblasti péče o dřeviny a obecné zahradnické dovednosti spojené s jejich výsadbou a prováděním pěstebních opatření bez použití lanových technik.

ABA A1 praktická zkouška dovedností je zaměřena na stromolezení, užití ruční pilky a záchranu zraněného ve stupačkách i bez, A2 je stromolezení a užití motorové pily při stromolezení, A3 je kácení stromu po částech bez a s lanem, A4 je praktická zkouška řezu stromů. Mezinárodní zkoušky ABA kladou důraz na kvalitu dovednosti, bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků.

Ojediněle je možné se v ČR setkat také s certifikáty americké organizace ISA (International Society of Arboriculture).

Arboristické standardy

editovat

V současné době[kdy?] se pracuje na standardizaci postupů užívaných v oblasti péče o stromy rostoucí mimo les, aktuální verze standardů jsou dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.[2]

Reference

editovat

Externí odkazy

editovat
  •   Obrázky, zvuky či videa k tématu arborista na Wikimedia Commons
  •   Slovníkové heslo arborista ve Wikislovníku
  • SZKT – sekce péče o dřeviny SPoD (ISA) – sekce péče o dřeviny pod záštitou Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (zástupce ABA a EAC v ČR, pořadatel odborných seminářů a konferencí, certifikace ABA a ETW, stromolezeckých závodů atd.)
  • Mendelova Univerzita v Brně – bakalářský studijní program Arboristika na Mendelově univerzitě v Brně

(anglicky)