Otevřít hlavní menu
Odborně ošetřený kmen památné Klokočovské lípy

Arborista je odborník v oboru péče o dřeviny rostoucí mimo les, vyhledávaný zejména pro speciální zásahy na dřevinách. Pro práci arboristy jsou vzhledem k rozmanitosti zásahů nezbytné znalosti z dendrologie, fytopatologie, fyziologie, mechaniky a pedologie. Dále je nutná znalost příslušné legislativy, bezpečnosti práce a správního řádu. Typickou náplní práce je provádění pěstebních a stabilizačních opatření (odborný řez, instalace vázání korun apod.), rizikové kácení, ale také výsadba dřevin, ochrana stromů při stavební činnosti nebo hodnocení stavu jednotlivých stromů.

ArboristikaEditovat

Arboristika (anglicky arboriculture nebo urban forestry) je věda na pomezí lesnictví a okrasného zahradnictví. Zabývá se komplexní péčí o dřeviny a jejich porosty zejména v urbanizovaném prostředí, příp. speciálními sanačními zásahy na solitérních stromech a ve speciálně založených okrasných výsadbách zvláštního významu v krajině (památné stromy, významné aleje, zámecké parky apod.). Vzhledem ke svému přesahu od péče o jednotlivé stromy až na úroveň komplexního pohledu na celkovou péči o městskou zeleň (se zvláštním důrazem na dřevinné vegetační prvky) je tento obor v anglicky mluvících zemích často označován jako městské lesnictví.[1]

Certifikační zkouškyEditovat

Odborné znalosti a zkušenosti může arborista prokázat složením certifikační zkoušky.

V ČR v současnosti probíhá certifikace ETW – Evropský certifikovaný arborista (stromolezec), probíhající pod záštitou mezinárodní organizace EAC (European Arboricultural Council), certifikace ČCA – Český certifikovaný arborista (ve třech úrovních – technik, stromolezec a konzultant), kterou zaštiťuje Mendelova univerzita v Brně a mezinárodní certifikace ABA INTERNATIONAL - Arborista level 1 (A1), Arborista level 2 (A2), které v České republice zaštiťuje Mendelova univerzita v Brně a jiné organizace.

Každá z těchto certifikací deklaruje odlišnou oblast i úroveň znalostí a zkušenostíː zatímco držitelé certifikátu ETW a ČCA stromolezec při zkoušce prokazují kromě základních znalostí především schopnost bezpečného pohybu a práce v koruně stromu za použití lanových technik, ČCA konzultant se zaměřuje především na vyhodnocování stavu stromů. ČCA technik garantuje základní znalosti v oblasti péče o dřeviny a obecné zahradnické dovednosti spojené s jejich výsadbou a prováděním pěstebních opatření bez použití lanových technik.

ABA A1 praktická zkouška dovedností je zaměřena na stromolezení, užití ruční pilky a záchranu zraněného, zatímco A2 je stromolezení a užití motorové pily při stromolezení. Mezinárodní zkoušky ABA kladou důraz na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků.

Ojediněle je možné se v ČR setkat také s certifikáty americké organizace ISA (International Society of Arboriculture).

Arboristické standardyEditovat

V současné době se pracuje na standardizaci postupů užívaných v oblasti péče o stromy rostoucí mimo les, aktuální verze standardu jsou dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.[2]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Arboristika – popis oboru. Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně. URL: http://www.ldf.mendelu.cz/cz/prijimaci-rizeni/bakalarske_studium/arboristika Archivováno 15. 6. 2011 na Wayback Machine
  2. http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/

Externí odkazyEditovat