Otevřít hlavní menu
Video znázorňující prostorové uspořádání jednotlivých organel v aplikálním komplexu
Umístění částí apikálního komplexu v těle výtrusovců:
1 – polární prstence
2 – konoid
3 – mikronemy
4 – roptrie
9 – subpelikulární mikrotubuly

Apikální komplex je soubor organel určený pro průnik do hostitelské buňky. Vyskytuje se u sporozoitických a merozoitických stádií výtrusovců (Apicomplexa), jejichž vědecký název je od něj odvozen.[1] Mezi organely apikálního komplexu patří polární prstence, konoid, mikronemy, rhoptrie a subpelikulární mikrotubuly.[2] Komplex je kryt pelikulou.[3]

Apikální komplex byl poprvé pozorován v roce 1954 u Toxoplasma gondii pomocí elektronového mikroskopu a intenzivně zkoumán zvláště v období od 50. do 70. let 20. století.[4]

ReferenceEditovat

  1. HOFMANOVÁ, Helena. Praktická parazitologie ve výuce biologie. Plzeň, 2012 [cit. 2015-05-25]. 107 s. Diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická. Vedoucí práce Zbyněk Houdek. s. 24. Dostupné online.
  2. PÍŠE, Radek. Protozoární mikroorganismy v klíšťatech čeledi Ixodidae. Brno, 2009 [cit. 2015-05-25]. 49 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Ivo Rudolf. s. 20. Dostupné online.
  3. HRADILOVÁ, Katka. Kmen: Výtrusovci (Apicomplexa, Sporozoa) [online]. 2012-07-12 [cit. 2015-05-26]. Dostupné online. 
  4. OKAMOTO, Noriko; KEELING, Patrick J. The 3D Structure of the Apical Complex and Association with the Flagellar Apparatus Revealed by Serial TEM Tomography in Psammosa pacifica, a Distant Relative of the Apicomplexa. Editace Stuart Alexander Ralph. PLoS One [online]. 2004-01-02 [cit. 2015-05-25]. Čís. 9. Dostupné online. DOI:10.1371/journal.pone.0084653. PMID 24392150. (anglicky)