Anděl strážný je náboženský pojem, označující nadpřirozenou netělesnou bytost (anděla), která je určena jednotlivci k jeho ochraně.

Anděl strážný v představě malíře Fridolina Leibera konce 19. století

V rámci katolické církve se věří na anděly strážné, ačkoli tito nejsou obsahovým středem víry. Existenci anděla strážného potvrzuje v teologické rovině Matouš (18,10): „Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce.“ (ekumenický překlad). Z tohoto se dovozuje, že má každý člověk jednoho takového anděla strážného. Liturgické uctívání andělů strážných se rozšířilo v 15. a 16. století spolu s uctíváním Archanděla Michaela. Archanděl je považován za anděla ochraňujícího církev, nemocné, obchodníky, námořníky a vojáky. Roku 1670 ustanovil papež Klement X. svátek svatých Andělů strážných pro celou církev na 2. října.

Galerie

editovat

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat