Anafázi podporující komplex

Anafázi podporující komplex (z angl. anaphase-promoting complexAPC či cyklozom) je důležitý regulační enzymatický komplex, pracující jako ubikvitin-ligáza. Má rozhodující roli v průběhu buněčného dělení na hranici mezi metafází a anafází. Pracuje především jako spouštěč rozestupu chromozomů do dceřiných buněk.

Signalizační kaskáda začínající u APC končí rozchodem chromatid v anafázi

Aktivace Editovat

Aktivaci APC umožňuje navázání takzvané Cdc20 podjednotky na APC komplex. Co řídí tuto událost, to se příliš neví.[1] Nicméně následkem této události začne anafázi podporující komplex provádět ubikvitinaci některých důležitých regulačních a signálních proteinů.

Funkce Editovat

Vlivem APC dojde např. k ubikvitinaci M-cyklinů, což způsobí rozklad tohoto cyklinu v proteazomu a spustí anafázi. To se však nestane do doby, než je vše v pořádku a každý chromozom je správně připojen pomocí kinetochoru na vlákna dělicího vřeténka – v jiném případě by APC byl zablokován. Mimo M-cykliny však je degradován i sekurin, což aktivuje separázu a ta na oplátku rozloží kohezinový komplex (jenž drží chromatidy pospolu). Toto je mechanismus, jak zřejmě dojde k oddělení chromatid a může začít anafáze.[1][2]

Odkazy Editovat

Reference Editovat

  1. a b ALBERTS, Bruce , et al. The Molecular Biology of the Cell. [s.l.]: Garland Science, 2002. (4th. ed). ISBN 0-8153-3218-1. 
  2. POLLARD, Thomas D; EARNSHAW, William C. Cell Biology. 2. vyd. [s.l.]: Saunders, 2007. 928 s. ISBN 1416022554. 

Externí odkazy Editovat