Kinetochor je velký proteinový komplex nacházející se zpravidla v oblasti centromery chromozomů během mitózy nebo meiózy. Umožňuje napojení chromozomů na mikrotubuly dělicího vřeténka a je také z velké části zodpovědný za pohyb chromozomů k pólům vřeténka během anafáze.[1]

Vizualizace metafázní buňky pomocí fluorescence. Kinetochory jsou vidět jako malé růžové tečky ve střední části, vázané na modře označené chromozomy a zelené dělicí vřeténko

V elektronovém mikroskopu se kinetochory jeví jako třívrstvé struktury[2]. Vnitřní vrstva, silná 40–60 nm, specificky rozpoznává a váže centromerovou sekvenci DNA, prostřední 25–30 nm silná vrstva zřejmě propojuje vnitřní vrstvu s vnější, a vnější 40–60 nm vrstva se váže k (+) koncům mikrotubulů. Z vnější vrstvy vyčnívá do okolí tzv. vláknitá koróna, která spolu s vnější vrstvou obsahuje proteiny vážící mikrotubuly a motorové proteiny, např. CLIP170, cytosolický dynein a kineziny CENP-E a MCAK[3]. Přítomnost těchto proteinů je důkazem, že jsou kinetochory hrají významnou roli při rozchodu chromozomů k opačným pólům v anafázi.

Diverzita

editovat

Výše uvedený popis kinetochoru jako struktury nacházející se v krátkém úseku centromery platí pouze pro tzv. monocentrické organismy, tedy ty, na jejichž chromozomech se nachází jediná centromerická oblast. Mezi monocentrické organismy patří např. obratlovci, houby a většina rostlin. Naopak u holocentrických organismů, např. hlístice (jak se zjistilo díky využívání háďátka Caenorhabditis elegans jako modelového organismu) pokrývá kinetochor chromozom po celé jeho délce.

Související články

editovat

Reference

editovat
  1. Charles L. Asbury, Daniel R. Gestaut, Andrew F. Powers, Andrew D. Franck et Trisha N. Davis (2006): The Dam1 kinetochore complex harnesses microtubule dynamics to produce force and movement. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 103:18432-18437
  2. Lodish, H. et al.: Molecular Cell Biology, 3rd edition. W. H. Freeman & Co., 1995, ISBN 0-7167-2380-8. Dostupné online Archivováno 11. 2. 2009 na Wayback Machine.
  3. Lodish, H. et al.: Molecular Cell Biology, 5th edition. W. H. Freeman & Co. New York, 2004, ISBN 0-7167-4366-3