Otevřít hlavní menu
Čistírenský kal s desikačními prasklinami

Čistírenský kal je pevný produkt čistíren odpadních vod.

Obsah

Čistírenský kal v České republiceEditovat

V České republice je roční produkce kalu okolo 750 000 tun ročně. Z tohoto množství je zpracováno 176 000 tun sušiny.[1] V legislativě ČR jsou čistírenské kaly definovány v zákoně o odpadech.[2] Přes silná omezení[3] a blížící se zákaz jeho používání v zemědělství mizí většinou právě v zemědělství a zpracování půdy (rekultivace) stále kolem 70 % kalu.[zdroj?] Zbytek je převážně skládkován.

Skládkování kalů podléhá v Evropské unii přísné kontrole a je na ústupu, v některých zemích Evropské unie je už zakázáno.[zdroj?]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. http://www.tretiruka.cz/news/otevreni-cesty-energetickemu-vyuziti-cistirenskych-kalu-je-nutnosti/
  2. Zákon o odpadech č.185/2001 Sbírky
  3. Směrnice Rady Evropy ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství (86/278/EHS)

Externí odkazyEditovat