Otevřít hlavní menu

Anárion (3219 Druhého věku – 3440 D. v.) byl dúnadanský král gondoru ve fiktivním světě Středozemě J. R. R. Tolkiena.

Příbuzenstvo
otec Elendil
bratr Isildur
syn Meneldil
děd Amandil
praděd Númendil

Jeho jméno je odvozeno od Anar, quenijsky „slunce“. Byl druhým synem Elendila a bratrem Isildura, založil Minas Anor (později přejmenována na Minas Tirith) a byl spoluvládcem Gondoru. Zahynul v Mordoru při obléhání Barad-dûr. Po něm nakrátko vládl Isildur. S Gil-galadem utvořili Poslední spojenectví elfů a lidí v boji proti Sauronovi. Anárionovci byli vládnoucí větví Elendilova rodu v Gondoru. Po smrti posledního gondorského krále z Anárionova rodu nastoupil Aragorn jako Elendilův dědic.

Král Gondoru
Předchůdce:
Elendil Věrný

Anárion
Nástupce:
Isildur a Meneldil