Alejové dřeviny

Vhodné alejové dřeviny musí splňovat požadavky na vzhled, nároky a růst dřevin, pro estetiku, bezpečnost a nezbytnou údržbu aleje. Tyto specifikace, vhodnost dřevin, je omezena jednotlivou situací.

Rozdělení vhodných dřevin podle výšky a všeobecně dané lokace použitíEditovat

Pro menší prostory, výsadby v parcích a ulicích jsou vhodnější menší dřeviny a méně vzrůstné kultivary s výškou do 10 m a s pravidelnou korunou. Příklady:

 • Acer platanoides „Globosum“ – javor mléč, velmi oblíbený, pravidelná ploše kulovitá koruna, časem spíše široká
 • Acer platanoides „Brilantissimum“ – malý strom, na jaře růžové listy
 • Acer pseudoplatanus L. – některé menší barevné kultivary druhu javor klen, samotný druh je vzrůstný, zapleveluje
 • Castanea sativa – kaštan jedlý, chráněné polohy, bývá napadán chorobami
 • Cercis siliquastrum – zmarlika Jidášova, nepravidelná koruna
 • Crataegus oxyacantha L. – hloh obecný
 • Crataegus x lavallei Henricq. ex Lav. – hloh Lavallův
 • Crataegus laevigata „Paul´s Scarlet“ na jaře cenné kvetení
 • Crataegus monogyna „Stricta“ hloh jednosemenný
 • Crataegus prunifolia „Splendens“- hloh slívolistý
 • Laburnum anagyroides Med. – štědřenec odvislý, zapleveluje
 • Laburnum x watereri (Wettst.) Dipp. – štědřenec Watererův
 • Laburnum x watereri „Vossii“
 • Malus Mill. – kultivary okrasné jabloně ozdobné kvetení i plody
  • Malus „Eleyi“
  • Malus „Golden Hornet“
  • Malus „John Downie“
  • Malus „Liset“
  • Malus „Red Sentinel“
  • Malus „Royalty“
  • Malus „Rudolph“
  • Malus „Van Eseltine“ – relativně malá, spíše úzká koruna
 • Prunus cerasifera Ehrh. – myrobalán, zejména červenolisté taxony („Nigra“)
 • Prunus cerasus „Plena“ – višeň obecná, plnokvětý kultivar
 • Prunus fruticosa Pali – višeň křovitá (roubovaná)
 • Prunus x hillieri „Spire“ – višeň Hillierova, štíhlé vřeteno
 • Prunus sargentii „Accolade“ ozdobné kvetení
 • Prunus serrulata L. – třešeň pilovitá, sakura
  • Prunus serrulata „Amanogawa“ – třešeň pilovitá, úzce pyramidální
  • Prunus serrulata „Kanzan“ úzce pyramidální
  • Prunus serrulata „Kiku-shidare-sakura“ klasická sakura
  • Prunus serrulata „Shirofugen“
 • Prunus x subhirtella „Autumnalis“ třešeň chloupkatá
 • Prunus x subhirtella „Autumnalis Rosea“ výrazné podzimní zbarvení
 • Robinia pseudoacacia „Umbraculifera“ – trnovník akát, kulovitý
 • Robinia pseudoacacia „Bessoniana“ – trnovník akát, malokorunný, invazivně proniká do okolí výmladky, zapleveluje
 • Sorbus aria (L.) Crantz – jeřáb muk
 • Sorbus aria „Decaisneana“ – jeřáb muk, velkolistý a velkoplodý
 • Sorbus aria „Lutescens“ – jeřáb muk, krémově bílý list
 • Sorbus aria „Magnifica“
 • Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. – jeřáb prostřední
 • Sorbus aucuparia L. – jeřáb obecný
 • Thuja occidentalis a kultivary

Pro větší prostranství a nikoliv v těsné blízkosti budov, lze použít například:

 • Acer campestre „Elsrijk“ – javor babyka, nepravidelný habitus, poněkud větší koruna
 • Acer platanoides „Columnare“ – javor mléč, vzpřímený růst
 • Catalpa bignonioides Walt. – katalpa trubačovitá
 • Carpinus betulus „Fastigiata“ – habr obecný, kultivar s pyramidálním růstem
 • Koelreuteria paniculata Laxm. – svitel latnatý
 • Prunus padus – střemcha obecná, lámou se velké větve, rozlamují kmeny, zapleveluje, rychle roste
 • Prunus padus „Colorata“
 • Populus simonii Carr. – topol Šimonův
 • Populus simonii „Fastigiata“ – topol Šimonův, kultivar s pyramidálním růstem
 • Sorbus intermedia „Brouwers“ – jeřáb prostřední

Dřeviny dorůstající výšky nad 10 m jsou vhodné do volné krajiny a v určité vzdálenosti od okraje komunikace. Příklady:

 • Acer platanoides L. – javor mléč a jeho formy s barevným olistěním
 • Acer pseudoplatanus L. – javor klen vhodné jsou jeho formy s barevným olistěním, původní druh zapleveluje
  • Acer pseudoplatanus „Negenia“ – javor klen, štíhlé vřeteno
  • Acer pseudoplatanus „Pyramidale“ – javor klen, pyramidální
  • Acer pseudoplatanus „Rotterdam“ – javor klen, úzkokorunný
 • Acer saccharinum javor stříbrný, úzkokorunný, stromy s křehkými a lámavými větvemi
  • Acer saccharinum „Fastigiatum“ – javor stříbrný, vřetenovitý habitus
 • Acer saccharum Marsh – javor cukrový
 • Aesculus hippocastanum L. – jírovec maďal, v případě, (padající plody)
  • Aesculus hippocastanum „Pyramidalis“ – jírovec maďal, úzkoko­runný (padající plody)
  • Aesculus hippocastanum „Baumannii“ – jírovec maďal, plnokvětý
 • Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – olše lepkavá
 • Alnus glutinosa „Pyramidalis“ – olše lepkavá, pyramidální
 • Betula verrucosa Ehrh. – bříza bělokorá (křehké větve), mírně zapleveluje
 • Betula verrucosa „Fastigiata“ – bříza bělokorá, pyramidální
 
Třešňová alej na podzim, alej Čestice, okres Strakonice
 • Corylus colurna L. – líska turecká, (padající plody)
 • Fagus silvatica L. – buk lesní a jeho formy s barevným olistěním
 • Fagus silvatica „Fastigiata“ – buk lesní, pyramidální
 • Fraxinus excelsior L. – jasan ztepilý
 • Fraxinus excelsior „Diversifolia“ – jasan ztepilý, úzkokorunný
 • Ginkgo biloba L. – jinan dvoulaločný
 • Gleditsia triacanthos L. – dřezovec trojtrnný, avšak zejména jeho barevný kultivar Gleditsia triacanthos „Sunburst“
 • Juglans regia – ořešák
 • Juglans carnea
 • Juglans cinerea
 • Larix decidua Mill. – modřín opadavý
 • Liriodendron tulipifera L. – liliovník tulipánokvětý
 • Magnolia acuminata L. – šácholan špičatolistý
 • Platanus x acerifolia (Ait.) Willd. – platan javorolistý, lámou se velké větve, nákladná údržba, dekorativní kmen
 • Populus velké topoly jsou vhodné pouze do průmyslových aglomerací, nebo krajiny, rychle vzrůstné dřeviny, zvýšené náklady na údržbu
 • Populus alba L. – topol bílý, zapleveluje, invazivně proniká do okolí výmladky
 • Populus alba „Pyramidalis“ – topol bílý
 • Populus x berolinensis Dippel. – topol berlínský
 • Populus nigra L. – topol černý, zapleveluje, invazivně proniká do okolí výmladky
 • Populus nigra „Italica“ – topol vlašský
 • Populus tremula L. – topol osika
 • Populus tremuloides Michaux. – topol osikovitý
 • Populus trichocarpa Torr. et Gray. – topol chlupatý
 • Prunus avium „Plena“ – třešeň ptačí, plnokvětá
 • Pyrus communis L. – hrušeň, zvláště cenné úzkokorunné taxony, jsou napadány chorobami
 • Pyrus calleryana „Bradford“ – hrušeň
 • Pyrus calleryana „Chanticleer“ – hrušeň
 • Quercus robur L. – dub letní
 • Quercus robur „Fastigiata“ – dub letní, pyramidální
 • Quercus petraea L. – dub zimní
 • Quercus cerris L. – dub cer
 • Quercus frainetto Ten. – dub balkánský
 • Quercus rubra L. – dub červený
 • Robinia pseudoacacia L. – trnovník bílý, dekorativní kvetení
 • Robinia pseudoacacia „Pyramidalis“ – trnovník bílý, pyramidální
 • Robinia pseudoacacia „Unifolia“ – trnovník bílý, úzkokorunný
 • Salix alba „Liempde“
 • Salx alba „Tristis“
 • Sophora japonica L. – jerlín japonský
 • Sorbus aucuparia „Fastigiata“ – jeřáb obecný, pyramidální
 • Tilia cordata Mill. – lípa srdčitá, vhodná pro aleje ve volné krajině a ozdobné aleje
 • Tilia cordata „Swedish Upright“ – lípa srdčitá, pyramidální
 • Tilia platyphylla Scop. – lípa velkolistá
 • Tilia platyphylla „Fastigiata“ – lípa velkolistá, pyramidální
 • Tilia x euchlora K. Koch. – lípa zelená
 • Tilia tomentosa Moench. – lípa stříbrná