Aleš ze Sovince a Doubravice

moravský šlechtic

Aleš ze Sovince a Doubravice († po 1529?) byl moravský šlechtic, který pocházel z rodu pánů ze Sovince.

Alešovým otcem byl Jindřich ze Sovince a Doubravice. První zmínka o Alešovi pochází z roku 1507, kdy mu dala Johanka Krajířová z Krajku do poplatnosti poplužní dvůr v Načeplukovicích (dnešní vesnice Ploukonice), který byl manským statkem v panství Hrubý Rohozec.

Aleš se v letech 1509–1512 zdržoval v Turnově, který patřil Krajířům z Krajku, ke kterým měl úzký vztah. V roce 1520 si koupil tvrz, dvůr a ves Albrechtice s dalšími šesti vesnicemi. Roku 1526 je Aleš doložen jako jeden z úředníků na panství Hrubý Rohozec. Naposledy se Aleš uvádí jako živý roku 1529 při placení zemských daní.

Aleš měl syna Jana a dceru Veroniku. Jan nejprve prodal majetek po otci, ale v roce 1554 koupil toužetínské panství, k němuž později přikoupil další vesnice. Jan zemřel pravděpodobně roku 1580 v Paloníně na Litovelsku,kde se ujal dědictví a dluhů po vymřelém rodu pánů ze Sovince a Pňovic,zde v budoucnu nejčastější výskyt příjmení Sova. Majetek zdědila prakticky jeho sestra Veronika, provdaná podruhé za Vladislava Zákupského z Vartenberka a jejich potomci.

LiteraturaEditovat

  • PAPAJÍK, David. Páni ze Sovince. Praha: NLN – Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 408 s. ISBN 80-7106-735-0.