Akumulační nádrž

Akumulační nádrž je zařízení umístěné v topném okruhu. Jde o statické zařízení, jež především s rozvojem obnovitelných zdrojů prošlo mnohými úpravami pro odlišné systémy. Již z názvu je možné odvodit význam a účel tohoto zařízení. Hlavní přínos akumulační nádrže v systému:

  • Akumulace (shromažďování a uchovávání) tepla dodaného různými zdroji a využití zásoby pro vytápění i mimo ohřev
  • Nepřerušovaný odběr tepla ze zdroje, což je velmi výhodné pro kotle a krby na tuhá paliva, kdy není nutné snižovat výkon a spalování tedy probíhá optimálně
  • Uložením tepla do nádrže se snižuje množství zátopů a dohořívání paliva v kotlích a tím se prodlužuje jejich životnost
  • Pro solární systémy a tepelná čerpadla umožňuje využívat nižší teplotu vratné vody a tím zvyšovat jejich účinnost
  • Možnost využití verze s vnořeným (plovoucím) zásobníkem TUV, kdy dochází k přímému ohřevu užitkové vody od vody topné

Význam akumulační nádrže v topných systémech stále roste, to je dáno jejím přínosem pro efektivitu topného systému. Velmi záleží na velikosti a externím zdroji tepla. Aby bylo možné teplo uchovávat po dostatečně dlouhou dobu, je nutné ji tepelně izolovat a omezit její tepelné ztráty. Lze použít, minerální vatu, polyuretanovou pěnu, molitan, kaučukovou izolaci a další materiály. Kvůli rozložení tlaků v nádrži je půdorys akumulační nádrže kruhový a tlak působí na stěny rovnoměrně.

Externí odkazyEditovat