Aditivum

rozcestník na projektech Wikimedia

Jako aditiva (jednotné číslo aditivum) se označují látky, které se přidávají do jiných látek či směsí s cílem upravit (vylepšit) jejich vlastnosti. Mezi nejčastější aditiva patří například: