Ad beatissimi apostolorum

Ad beatissimi apostolorum je první encyklika papeže Benedikta XV. vyhlášená na svatopetrském náměstí v Římě na den Svátku všech svatých 1. listopadu 1914. Vydání encykliky se časově shodovala s začátkem první světové války, kterou papež označil jako sebevraždu civilizované Evropy.

Ad beatissimi apostolorum
latinsky jazyk
Encyklika Papeže Benedikta XV.
Témamír
Číslo encykliky1 ze 12
Textlatinsky
anglicky

Papež zde popisuje válčící strany jako největší a nejsilnější národy Země, které jsou vybaveny tou nejstrašnější válečnou technikou, jež je posiluje v rafinovaném snažení zničit jeden druhého. Každý den prolitá krev prosakuje do země, která je pokryta těly zabitých a zraněných. Ve světle nesmyslného zabíjení s odkazem na evangelium sv. Lukáše 2,14 „Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle“ papež žádá o „mír na zemi všem lidem dobré vůle“ s tím, že jen tak hrubě porušená práva lidu mohou být napravena.

Původ ďábla tkví v přehlížení příkazu křesťanské moudrosti, obzvláště v nedostatku lásky a porozumění. Ježíš Kristus sestoupil z nebes na zemi za účelem obnovení království míru (Jan 15,12  Totoť jest přikázání mé, abyste se milovali vespolek, jako i já miloval jsem vás.). Lidská nenávist jako opak křesťanské moudrosti a lásky se odráží v aktuálních směrech: materialismus, nacionalismus, rasismus a třídní boj.