Šroubový pohyb

Šroubový pohyb vznikne složením dvou pohybů : otočení kolem dané osy o a posunutí ve směru této osy. Velikost posunutí je přitom přímo úměrná otočení. Konstantou této přímé úměrnosti je v0 – redukovaná výška závitu.

p = v0 . ω ,

kde

  • p – velikost posunutí,
  • ω – úhel otočení (v radiánech)

Při zobrazení v Mongeově promítání bude osa o vždy kolmá k půdorysně.

Smysl šroubového pohybu v závislosti na orientaci složek pohybuEditovat

V Mong. promítání je orientace složek stejná jako orientace šipek nebo jsou obě opačné Poznámka: Orientaci posunutí značíme šipkou směrem dolů, šipka otočení vyznačená 'nad' o1 směřuje u pravotočivého pohybu doprava, u levotočivého doleva. Určení šroubového pohybu : osa o, redukovaná výška v0 a smysl pohybu - (o, v0 , smysl)

Šroubový pohyb s jedním stupněm volnostiEditovat

Šroubový pohyb s dvěma stupni volnostiEditovat

Související článkyEditovat