Šlapanická švestka

Šlapanická švestka
Detail květu šlapanické švestky

Šlapanická švestka je odrůda švestky. Byla vyšlechtěna pravděpodobně kolem roku 1930 panem Barešem ve Šlapanicích u Brna v jeho vlastní školce, kterou ve městě měl. V pomologii „Stručné dějiny ovocnictví moravského“ z roku 1900 je popisováno okolí Brna, ovšem zdejší švestka není ještě zmiňována, zřejmě v tomto období nebyla ještě známa. Nezmiňuje ji ani publikace „České ovoce“ z roku 1924, uvádí ji až Vaňkova pomologie z roku 1937.


Jde o ekotyp Domácí švestky, která právě v okolí Šlapanicka vykazovala a stále vykazuje vynikající výsledky. Švestka je velmi odolná vůči mrazu, přestála i velkou mrazovou kalamitu bez problému. Je velice chutná a vykazuje velmi vysoký vzrůst, čímž je charakteristická. Je samosprašná. Patří k vynikajícím odrůdám, je však postižena značnou citlivostí k viróznímu onemocnění šarce. Krajovým odrůdám se už nevěnuje dostatečná pozornost, a proto přežívá v počtu pár jedinců pouze ve Šlapanicích.

Je známo mnoho dalších krajových odrůd Domácí švestky (okolo 30), které mají těžiště svého výskytu právě tam, kde byly vyšlechtěny.

ZajímavostiEditovat

Šlapanická švestka je zařazena Ministerstvem zemědělství mezi odrůdy pěstované v prostorovém izolátu oprávněné čerpat dotaci. To znamená, že pokud by se firma či zahradnictví rozhodly začít očkovat a prodávat Šlapanickou švestku, dostaly by dotaci. Na samostatně rostoucí stromy v zahradách se dotace nevztahuje.

SynonymaEditovat

Dr. Kadlec, Šlapanicer Zwetsche, Prune de Šlapanice, Barešova švestka

LiteraturaEditovat

  • VANĚK, Josef. Lidová pomologie III. díl: Švestky a slívy. Chrudim: Nakladatelství zahradnické literatury, 1937. 
  • VÁVRA, Miloslav; FERKL, František; KOCH, Václav, a ČERNÍK, Václav. Malá pomologie III — Švestky a třešně. 2. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1971. 

Externí odkazyEditovat