Školní třída

skupina žáků či studentů, obvykle na srovnatelné úrovni vzdělání

Školní třída označuje skupinu žáků základních a středních škol, kteří se společně učí a postupují z ročníku do ročníku. V přeneseném smyslu také nespecializovanou učebnu pro takovou skupinu spolužáků, hovorově i postupný ročník základní školy (například „první třída“).

Třída základní školy v Tel Avivu, Izrael (1973)
Školní třída v Gorce, Slezsko (1925)

Skupina žáků editovat

V 19. století byl limit maximálně 80 žáků na třídu, roku 1922 byl snížen na 60 žáků.[1]

V České republice nyní[kdy?] tvoří školní třídu obvykle 15 až 30 žáků, chlapců i dívek přibližně stejného věku, kteří se společně učí a postupují z ročníku do ročníku. Pro výuku některých předmětů (tělesná výchova, praktická výchova) se třídy dělí na chlapce a dívky, pro výuku cizích jazyků, pro práci v laboratořích a podobně na menší skupiny či kroužky. Za třídu odpovídá třídní učitel nebo učitelka a průběh vyučování se zaznamenává do třídní knihy. Nižší počet žáků ve třídě ovšem nemusí znamenat lepší výsledky žáků.[2]

Je-li v dané škole více než 30 žáků stejného školního ročníku, zřizují se paralelní třídy (paralelky), obvykle označované písmeny. V malých obcích, kde je naopak žáků méně, se pro 1. stupeň základní školy mohou zřizovat tzv. malotřídky, kde se žáci dvou nebo více školních ročníků učí společně. Společné vyučování žáků různého věku užívají i některé alternativní školy. Podrobnosti upravuje Zákon o školním vzdělávání č. 561/2004 Sb.[3] a další předpisy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Význam editovat

Školní třída je modelové společenství, kde se žáci nejen učí, ale také socializují. Za několik let společného života se ve školní třídě často vytvářejí trvalá přátelství a bývalí spolužáci se někdy scházejí až do stáří.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Historička: Před sto lety měly třídy až 80 dětí, dnes smějí mít 30. Týden [online]. 2018-08-16 [cit. 2022-12-05]. Dostupné online. 
  2. Smaller class sizes not always better for pupils, multinational study shows. phys.org [online]. 2019-12-16 [cit. 2022-12-05]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. Zákon 561/2004 sb. (Školský zákon), zejména § 23 aj.. www.msmt.cz [online]. [cit. 2014-03-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-03-23. 

Literatura editovat

  • Ottův slovník naučný, heslo Škola. Sv. 24, str. 640
  • J. Průcha, Moderní pedagogika. Praha: Portál 2009
  • J. Průcha (vyd.), Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál 2009
  • Průcha - Walterová - Mareš, Pedagogický slovník. Praha: Portál 2013

Související články editovat

Externí odkazy editovat