Problém

situace, která si vyžaduje řešení
(přesměrováno z Řešení problémů)
Další významy jsou uvedeny na stránce Problém (rozcestník).

Problém (z řeckého πρόβλημα < πρό- „před“ + βάλλω „házet“, tedy „to, co bylo předloženo“[pozn. 1]) označuje takové podmínky, nebo situaci nebo stav, který je nevyřešený, nebo nechtěný, nebo nežádoucí. Problém obvykle vyžaduje nějaké řešení. V takovém případě je nutné pochopit nejdůležitější aspekty daného stavu, neboť jen tak lze nalézt způsob řešení problému.

Problém není totéž co úloha. Pro řešení úlohy jsou obvykle stanoveny i postupy a pravidla jak úlohu řešit.

Řešení problémů

editovat
Související informace naleznete také v článcích Analýza kořenových příčin a Synektika.

Termín řešení problémů má poněkud odlišný význam v závislosti na disciplíně. Například v psychologii to znamená mentální proces, v informatice proces s využitím CASE nebo podobného nástroje, anebo algoritmus. Řešení problémů lze redukovat na jejich odstraňování, viz definici anglického Troubleshooting.

Pro dobře a špatně definované problémy se používají různé přístupy. Dobře definované problémy mají konkrétní konečné cíle a jasná očekávaná řešení, zatímco u špatně definovaných problémů tomu tak není. Dobře definované problémy také umožňují lepší počáteční plánování.[1]

Řešení problémů někdy znamená zabývat se praktičností, způsobem jak okolnosti ovlivňují význam, a sémantikou neboli interpretací problému. Klíčem k vyřešení problému je schopnost porozumět konečnému cíli problému a pravidlům, která lze použít. Někdy problém vyžaduje abstraktní myšlení nebo kreativní schopnosti.

Postup při řešení problému

editovat
 1. identifikace problému - zjištění, že situaci nelze snadno zvládnout obvyklými způsoby
 2. definice problému - vymezení problému o skupiny s podobným řešením
 3. výběr strategie
  1. pokus a omyl
  2. použití starého řešení
  3. strategie vhledu (porozumění problému)
  4. vlastní nové řešení
 4. využívání nových informací
 5. kontrola efektivity řešení
 6. zhodnocení dosaženého výsledku

Poznámky

editovat
 1. Doslovným překladem tohoto pojmu je latinské obiectum < ob- + iaciō a české předmět < před + metati.

Související články

editovat

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Problem solving na anglické Wikipedii.

 1. Schacter, D.L. a kol. (2009). Psychologie, druhé vydání. New York: Worth Publishers. str. 376

Externí odkazy

editovat