Říkadlo je žánr lidové slovesnosti. Jde o krátká většinou dětská rčení založená na jedné straně na rytmickém textu a na potlačení sémantiky (říkadla poskytují příjemný rytmický zvuk, často nedávají žádný smysl a obsahují slova, která nic neznamenají), na druhé straně vycházející ze záměrné hry s významy slov a z toho plynoucí komiky.

Funkce říkadel editovat

Říkadla mají v dětském životě nejrůznější funkce:

  • Doprovázející hru dospělého s dítětem (např. „Paci, paci, pacičky“, „Koulela se brambora“, „Houpy, houpy, kočka snědla kroupy“).
  • Provázejí dětské hry (např. Zlatá brána, Kolo, kolo mlýnský).
  • Slouží jako podklad činností (např, „Otloukej se, píšťaličko“). Tato funkce spočívá v tom, že zvuk verše je pro dítě přitažlivý a umožní mu i přes krátkodobou koncentraci setrvat potřebnou dobu u činnosti, která je jinak fádní a zdlouhavá.
  • Mají i magickou funkci, která se uplatňuje hlavně u zaříkadel a souvisí s dětskou vírou v nadpřirozené síly a v čarovnou moc tajemných slov.
  • Pomáhají dětem rozvíjet slovní zásobu.
  • Opakováním říkadel děti trénují paměť a koncentraci.

Sbírky říkadel editovat

Lidová říkadla byla a jsou často vydávána v knižní formě, např.:

Tvorbě umělých říkadel se věnují i uznávaní básníci, např.:

Sbírky říkadel ilustrují významní výtvarníci jako Josef Lada, Jiří Trnka, Zdeněk Seydl a mnoho dalších.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha: J. Pospíšil, 1864. 543 s. Dostupné online. 
  2. Kolo, kolo mlýnský. Praha: SiD & NERo, 1997. 31 s. Dostupné online. ISBN 80-85886-39-1. 
  3. KAINAR, Josef. Říkadla. Praha: SNDK, 1961. Dostupné online. Dostupné online po registraci. 
  4. ŽÁČEK, Jiří. Kdo si se mnou bude hrát?. Praha: Albatros, 1981. 62 s. Dostupné online. Dostupné online po registraci. 

Externí odkazy editovat

Související články editovat