Říční navigace

Říční navigace jsou stavební úpravy a stavební prvky, které mají vést vodní tok (řeku) i v případě povodně tak, aby se nerozlévala do zástavby nebo do krajiny. Navigovaným objektem je tedy voda ve vodním toku.

Říční navigace v Praze
Zpevněná vltavská navigace s cyklostezkou u Klecan

Typickou součástí navigace je nábřežní zeď (po níž často vede pozemní komunikace zvýšená nad původní terén). Na ni někdy navazuje náplavka, což je pobřežní plocha či komunikace v nižší úrovni, u níž se počítá s občasným zaplavením. Mimo sídelní útvary je navigace často tvořena sypanými nebo kamennými hrázemi podél vodního toku.

Související článkyEditovat