Náplavka

pobřežní plocha sloužící pro přistávání lodí a rekreaci

Náplavka je pobřežní plocha či komunikace v nižší úrovni než vlastní nábřeží. Může být přírodního charakteru nebo může být součástí říční navigace.[1] Počítá se u ní s občasným zaplavením. Náplavky mohou sloužit pro přistávání a kotvení lodí a jiných plavidel, pro procházky a rekreaci, pro cyklostezky, případně pro zimní deponaci odklizeného sněhu, jako lodní nákladiště atd. Restaurace či prodejny mohou být umístěny na plovoucích zařízeních, případně ve stáncích, které je v případě povodně možno odvézt nebo je zajistit proti vytopení. Náplavka obvykle bývá spojena s nábřežím nebo s mosty různými schodišti a pěšími i sjízdnými rampami.

Náplavka je zdrobnělina od slova náplava, v původním významu šlo o označení naplaveniny, tj. materiál, který přinesla voda, tedy zpravidla o mírné břehy charakteru pláže, které plynule sestupovaly do vodního toku a umožňovaly tak přístup k vodě.

Významné náplavky v Česku editovat

V Praze jsou náplavky vltavských nábřeží oblíbeným centrem společenského života, kde se pořádají kulturní akce, farmářské trhy apod.[2] Oblíbená jsou zejména horní novoměstská náplavka Rašínova nábřeží a protější smíchovská u Hořejšího nábřeží, kde byly pro poskytnutí zázemí zrekonstruovány kobky, prostory uvnitř nábřežních zdí, které slouží jako restaurace, galerie, dílny apod.

V Karlových Varech za Dolním nádražím byl v roce 2022 otevřen nový rekrečační park s názvem Náplavka Ohře.

Významné náplavky ve světě editovat

Reference editovat

  1. MATUŠKOVÁ, Barbora. Náplavky jako veřejný prostor. Praha, 2017 [cit. 2020-09-04]. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií. Vedoucí práce Ivan Rynda. s. 22. Dostupné online.
  2. Oficiální web Pražských náplavek. Pražské náplavky [online]. [cit. 2023-11-09]. Dostupné online.