Náplavka

Vltavská náplavka v Praze u Rašínova nábřeží v Podskalí na Výtoni.
Náplavka v Praze na Smíchově u Nábřežní ulice, zaplavená při povodni v červnu 2013

Náplavka je prvek městské říční navigace. Je to pobřežní plocha či komunikace v nižší úrovni než vlastní nábřeží. Počítá se u ní s občasným zaplavením. Náplavky mohou sloužit pro přistávání a kotvení lodí a jiných plavidel, pro procházky a rekreaci, pro cyklostezky, případně pro zimní deponaci odklizeného sněhu, jako lodní nákladiště atd. Restaurace či prodejny mohou být umístěny na plovoucích zařízeních, případně ve stáncích, které je v případě povodně možno odvézt nebo je zajistit proti vytopení. Náplavka obvykle bývá spojena s nábřežím nebo s mosty různými schodišti a pěšími i sjízdnými rampami.