Řády, vyznamenání a medaile Ukrajiny

seznam na projektech Wikimedia

Systém udílení vyznamenání na Ukrajině sestává z řádů, křížů, medailí, čestných titulů, čestných zbraní, odznaků, osvědčení a dalších ocenění. Jsou udíleny státními orgány různé úrovně, místními samosprávami, podniky, institucemi a organizace ode dne 24. srpna 1991, kdy byla vyhlášena nezávislost Ukrajiny. Patří sem i vyznamenání, která byla založena ještě před osamostatněním, a která byla oficiálně na Ukrajině uznána. Jediným orgánem vykonávajícím dohled nad udílením ocenění je Komise pro státní ceny a heraldiku.

Státní vyznamenání UkrajinyEditovat

Podle zákona ze dne 16. března 2000 O státních vyznamenáních Ukrajiny jsou státní vyznamenání Ukrajiny nejvyšší formou vyznamenání občanů republiky za vynikající služby v oblasti rozvoje ekonomiky, vědy, kultury, sociální oblasti, ochraně lidských práv a svobod, při budování státu a sociální činnosti a za další služby Ukrajině.[1]

Článek 92 Ústavy Ukrajiny uvádí, že státní vyznamenání jsou stanovena výlučně ukrajinskými zákony. V souladu s článkem 106 ústavy udílí státní vyznamenání úřadující prezident republiky.

Státní vyznamenání Ukrajiny lze udělit každému občanu republiky, stejně jako cizím státním příslušníkům za osobní služby Ukrajině. Udílí se dekretem úřadující hlavy státu a příjemci jsou předávány insignie uděleného vyznamenání a dokument potvrzující jeho udělení.

HistorieEditovat

Dne 14. února 1992 byla do Ústavy Ukrajiny z roku 1978 přidáno ustanovení, podle něhož prezident Ukrajiny zaváděl a udílen prezidentská vyznamenání. Od roku 1992 do roku 2000 existovala nejvyšší státní ocenění v podobě prezidentských vyznamenání, jichž bylo celkem 15. První z nich Čestné vyznamenání prezidenta Ukrajiny (Почётное отличие президента Украины) bylo založeno 18. srpna 1992. Od roku 2000 od přijetí nového zákona o státních vyznamenáních se právní předpisy o státních cenách skládají z Ústavy Ukrajiny, Zákona O státních vyznamenáních Ukrajiny a dekretů prezidenta republiky vydanými v souladu s tímto zákonem.

Nejvyšší státní vyznamenáníEditovat

 • Hrdina Ukrajiny – Toto vyznamenání bylo založeno dne 26. listopadu 1998. Udíleno je občanům Ukrajiny za osobní statečnost či mimořádné pracovní úspěchy.
  •   Řád zlaté hvězdy – Toto vyznamenání je udíleno za vynikající hrdinský čin. Založen byl 23. srpna 1998.[2]
  •   Řád národa – Toto vyznamenání je udíleno za vynikající pracovní úspěchy. Založen byl 23. srpna 1998.[3]

ŘádyEditovat

 •   Řád svobody – Toto vyznamenání bylo založeno dne 29. září 2008. Udíleno je v jediné třídě občanům Ukrajiny i cizím státním příslušníkům za služby v oblasti posilování suverenity a nezávislosti republiky, upevňování ukrajinské společnosti, rozvoj demokracie, sociálně-ekonomických a politických reforem a za dodržování ústavních práv a svobod člověka a občana.[4]
 •   Řád knížete Jaroslava Moudrého – Toto vyznamenání bylo založeno prezidentem Leonidem Kučmou dne 23. srpna 1995. Udíleno je v pěti třídách občanům republiky i cizím státním příslušníkům za vynikající služby ukrajinskému státu a národu.[5]
 •   Řád za zásluhy – Toto vyznamenání bylo založeno prezidentem Leonidem Kučmou dne 22. září 1996. Udíleno je ve třech třídách občanům Ukrajiny, cizím státním příslušníkům i osobám bez státní příslušnosti za významné úspěchy v ekonomické, vědecké, kulturní, vojenské či politické oblasti.[6]
 •   Řád Bohdana Chmelnického – Toto vyznamenání bylo založeno prezidentem Leonidem Kučmou dne 3. května 1995. Udílen je ve třech třídách příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních složek i dalším občanům Ukrajiny za mimořádnou službu v obraně státní suverenity a bezpečnosti a také veteránům druhé světové války.[7]
 •   Řád hrdinů nebeské stovky – Toto vyznamenání bylo založeno dne 1. července 2014. Udíleno je v jediné třídě za obranu principů demokracie, lidských práv a svobody během Euromajdanu.
 •   Řád za odvahu – Toto vyznamenání bylo založeno prezidentem Leonidem Kučmou dne 21. srpna 1996. Udíleno je jednotlivcům za osobní statečnost a hrdinství při záchraně lidského života či majetku s nasazením vlastního života.[8]
 •   Řád kněžny Olgy – Toto vyznamenání bylo založeno prezidentem Leonidem Kučmou dne 15. srpna 1997. Udílen je ve třech třídách občankám Ukrajiny a cizinkám za osobní zásluhy v oblasti státní správy, vědy, vzdělávání, kultury a za zásluhy v dalších sociálních oblastech.[9]
 •   Řád Daniela Haličského – Toto vyznamenání bylo založeno dne 20. února 2003. Udílen je za významný osobní přínos k rozvoji Ukrajiny, za služby Ukrajině a jeho lidu.[10]
 •   Řád za statečnou práci horníků – Toto vyznamenání bylo založeno dne 2. září 2008. Udílen je ve třech třídách.

MedaileEditovat

 •   Medaile Za vojenskou službu Ukrajině – Toto vyznamenání bylo založeno dne 5. října 1996. Udíleno je v jediné třídě za osobní odvahu a sebeobětování při obraně národních zájmů Ukrajiny, za exemplární plnění povinností, za splnění speciálních úkolů při zajištění národní bezpečnosti a za úspěchy při obraně státní hranice a za 25 let příkladné vojenské služby.[11]
 •   Medaile Za bezchybnou službu – Tato služební medaile byla založena dne 5. října 1996. Udílena je příslušníkům Ozbrojených sil Ukrajiny a dalších bezpečnostních složek za vysoké bojové nasazení a profesionální výcvik a za příkladnou službu.[12]
 •     Medaile obránce vlasti – Tato pamětní medaile byla založena dne 8. října 1999. Udílena je válečným veteránům, a to jak cizincům tak občanům Ukrajiny za osvobození Ukrajiny od nacistické okupace, za osobní odvahu a statečnost při obraně veřejných zájmů a za posilování bezpečnosti a obrany Ukrajiny.[13]
 •   Medaile za záchranu života – Toto vyznamenání bylo založeno dne 20. května 2008. Udílena je za záchranu lidského života, za aktivní zapojení do charity a dalších aktivit zlepšujících veřejné zdraví a za prevenci závislosti.[14]

Čestné titulyEditovat

Čestné tituly jsou jedním z typů státních vyznamenání Ukrajiny. Seznam současných čestných titulů Ukrajiny je dán zákonem č. 1549-III O státních vyznamenáních Ukrajiny a od 1. ledna 2017 obsahuje čtyři příklady v kategorii Lidový, 36 příkladů v kategorii Zasloužilý a čestný titul Matka hrdinka. Všechny čestné tituly jsou navzájem rovnocenné, kromě Lidového umělce Ukrajiny, Lidového architekta Ukrajiny, Lidového učitele Ukrajiny a Lidového výtvarníka Ukrajiny, které jsou vyššími stupni příslušných kategorií Zasloužilého umělce Ukrajiny, Zasloužilého architekta Ukrajiny, Zasloužilého učitele Ukrajiny a Zasloužilého výtvarníka Ukrajiny.

Historie čestných titulůEditovat

I po zisku nezávislosti platil na Ukrajině až do roku 2000 zákon O státních vyznamenáních Ukrajinské SSR, který byl schválen prezidiem Nejvyššího sovětu Ukrajinské SSR č. 1870-X ze dne 7. května 1981.[15] V souladu s tímto nařízením bylo zřízeno 29 čestných titulů, z nichž tři byly v kategorii Lidový a 26 v kategorii Zasloužilý. V původních názvech byla po rozpadu Sovětského svazu slova Ukrajinská SSR nahrazeno slovem Ukrajina.

Kromě nich byla v roce 1999 zaveden dekretem prezidenta Ukrajiny čestný titul Zasloužilý lesník Ukrajiny (17. září 1999 dekret č. 1191/99) a Zasloužilý sociální pracovník Ukrajiny (30. října 1999 dekret č. 1425/99). Zákon č. 1549-III O státních vyznamenáních Ukrajiny ze dne 16. března 2000 zavedl systém 33 čestných titulů, kdy již k dříve užívaným titulům přibyl titul Zasloužilý pracovník veřejného školství Ukrajiny, Zasloužilý dárce Ukrajiny a Zasloužilý ekolog Ukrajiny.

Postupně bylo do tohoto systému zavedeno dalších 8 čestných titulů. Šlo o tituly Zasloužilý pracovník veterinárního lékařství Ukrajiny (15. listopadu 2001 dekret č. 2775-III), Matka hrdinka (11. května 2004 dekret č. 1705-IV), Zasloužilý metrolog Ukrajiny (15. června 2004 dekret č. 1765-IV), Zasloužilý pracovník ve farmacii Ukrajiny (8. září 2005 dekret č. 2876-IV), Lidový učitel Ukrajiny (21. září 2006 dekret č. 169-V), Zasloužilý horník Ukrajiny (20. ledna 2010 dekret č. 1815-VI), Zasloužilý pracovník civilní ochrany Ukrajiny (20. ledna 2010 dekret č. 1816-VI) a Zasloužilý pracovník cestovního ruchu (20. ledna 2010 dekret č. 1817-VI).

Další vyznamenáníEditovat

 
Národní cena Ševčenka

Prezidentská vyznamenáníEditovat

Vyznamenání založená prezidentem Ukrajiny v souladu s ukrajinskou ústavou:

V roce 1999 byl založen také Čestný diplom prezidenta Ukrajiny za aktivní charitativní činnost v humanitární oblasti. Možnost udělit jej nejen jednotlivcům, ale i firmám, institucím, organizacím a pracovním kolektivům neodpovídá normám zákona O státních vyznamenáních Ukrajiny z roku 2000. Tento zákon umožňuje udílení ukrajinských vyznamenání výhradně jednotlivcům.

Zaniklá vyznamenání prezidenta UkrajinyEditovat

 • Čestné vyznamenání prezidenta Ukrajiny – Toto vyznamenání bylo založeno roku 1996. Založením Řádu za zásluhy bylo ukončeno udílení tohoto ocenění. Osoby dříve oceněné tímto vyznamenáním jsou nadále považovány za osoby oceněné Řádem za zásluhy, jsou nazýváni držiteli Řádu za zásluhy a mají právo nosit čestné odznaky prezidenta Ukrajiny.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Почётные звания Украины na ruské Wikipedii a Государственные награды Украины na ruské Wikipedii.

 1. zakon.rada.gov.ua [online]. [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. 
 2. ODM of Ukraine: Order of the Gold Star, Hero of Ukraine. www.medals.org.uk [online]. [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. 
 3. ODM of Ukraine: Order of the State, Hero of Ukraine. www.medals.org.uk [online]. [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. 
 4. ODM of Ukraine: Order of Liberty. www.medals.org.uk [online]. [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. 
 5. ODM of Ukraine: Order of Prince Yaroslav the Wise. www.medals.org.uk [online]. [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. 
 6. ODM of Ukraine: Order for Merit. www.medals.org.uk [online]. [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. 
 7. ODM of Ukraine: Order of Bogdan Khmelnysky. www.medals.org.uk [online]. [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. 
 8. ODM of Ukraine: Order for Bravery. www.medals.org.uk [online]. [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. 
 9. ODM of Ukraine: Order of Princess Olha. www.medals.org.uk [online]. [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. 
 10. ODM of Ukraine: Order of Order of Daniel Galician. www.medals.org.uk [online]. [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. 
 11. ODM of Ukraine: Medal for Military Service to Ukraine. www.medals.org.uk [online]. [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. 
 12. ODM of Ukraine: Medal for Irreproachable Service. www.medals.org.uk [online]. [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. 
 13. ODM of Ukraine: Medal for Defender of Country. www.medals.org.uk [online]. [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. 
 14. ODM of Ukraine: Medal for Saving Life. www.medals.org.uk [online]. [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. 
 15. zakon.rada.gov.ua [online]. [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. 
 16. ODM of Ukraine: Cross of Ivan Mazepa. www.medals.org.uk [online]. [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. 
 17. zakon.rada.gov.ua [online]. [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. 
 18. zakon.rada.gov.ua [online]. [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. 
 19. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 615/2011 - Офiцiйне представництво Президента України. web.archive.org [online]. 2011-08-10 [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. 
 20. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №52/2016. Офіційне інтернет-представництво Президента України [online]. [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. (ua) 
 21. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №185/2016. Офіційне інтернет-представництво Президента України [online]. [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. (ua) 
 22. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 79/2014 - Офiцiйне представництво Президента України. web.archive.org [online]. 2014-07-08 [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. 
 23. zakon.rada.gov.ua [online]. [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. 
 24. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 829/2014 - Офiцiйне представництво Президента України. web.archive.org [online]. 2014-10-28 [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. 
 25. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 249/2015 - Офiцiйне представництво Президента України. web.archive.org [online]. 2015-06-07 [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. 
 26. zakon.rada.gov.ua [online]. [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. 
 27. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №53/2016. Офіційне інтернет-представництво Президента України [online]. [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. (ua) 
 28. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №54/2016. Офіційне інтернет-представництво Президента України [online]. [cit. 2021-05-02]. Dostupné online. (ua) 

Externí odkazyEditovat