Řády, vyznamenání a medaile Kazachstánu

seznam na projektech Wikimedia

Systém státních vyznamenání Kazachstánu má původ v zákoně Republiky Kazachstán č. 2676 ze dne 12. prosince 1995, jež nese název O státních vyznamenáních Republiky Kazachstán. Od té doby došlo k několika úpravám. Hierarchie řádů se podobá systémům jiných postsovětských států.[1]

Hrdina Kazachstánu

Historie

editovat

V roce 1991 se rozpadl Sovětský svaz. Kazachstán svou nezávislost vyhlásil v prosinci téhož roku. V důsledku úplného kolapsu ekonomiky, muselo vedení země vyřešit mnoho problémů, včetně organizace nových státních struktur. V tomto období tak nebyl prostor pro udílení státních vyznamenání.

 
Kazašská vyznamenání, vzor 1993

Nově vzniklá republika měla silné vazby na svou sovětskou minulost, a tak i ustanovování nových kazachstánských státních vyznamenání na základě zákona č. 2069-XII O státních vyznamenání Republiky Kazachstán ze dne 1. dubna 1993, které ustanovilo nejvyšší čestné tituly, řády a medaile republiky, vycházelo ze sovětského vzoru. Tak vzniklo i nejvyšší vyznamenání Národní hrdina namísto bývalého Hrdiny Sovětského svazu.

Styl vzhledu kazachstánských vyznamenání připomínal sovětská ocenění. Například Řád vlasti se vzhledově podobal bulharskému Řádu Georgiho Dimitrova. K čestnému titulu Hrdiny Kazachstánu se kromě medaile Zlaté hvězdy udílel i nejvyšší kazachstánský řád, Řád vlasti. Také další řády a medaile měly názvy, které byly typické pro sovětská vyznamenání.

 
Řád slávy a Řád přátelství, vzor 1995

Dne 12. prosince 1995 byl přijat nový zákon č. 2676 O státních vyznamenáních Kazachstánské republiky, kterým byl zrušen předchozí zákon č. 2069-XII. Nový zákon stanovil nová pravidla pro stávající vyznamenání a zavedl i vyznamenání nová. Nejvyšším kazachstánským řádem se stal Řád zlatého orla. Prezident Kazachstánu se navíc z úřadu své funkce stal rytířem zvláštní třídy tohoto řádu.[1]

V roce 1998 při příležitosti oficiálního představení nového hlavního města, byla na základě prezidentského dekretu č. 3963 ze dne 2. června 1998 založena Medaile Astana, která se tak stala první pamětní medailí Kazachstánu.

Přibližně v roce 1999 došlo k výrazným změnám ve vzhledu kazachstánských vyznamenání. Nejprve se tento trend projevil na blocích pokrytých stužkou. Ty byly prodlouženy na výšku, získaly tvar šestiúhelníku a po celé ploše byly pokryty stuhou z hedvábného moaré.

Zákonem Kazachstánské republiky č. 462-I ze dne 26. července 1999 byly provedeny změny zákona o státních vyznamenáních, zejména Řád slávy a Řád přátelství byly rozděleny do dvou tříd a byl zaveden i nový Řád irbisa udílený ve třech třídách.

Dne 20. července 2000 přijal parlament Kazachstánské republiky ústavní zákon č. 83-II O prvním prezidentu Republiky Kazachstán, který určoval politicko-právní status Nursultana Nazarbajeva jako jednoho ze zakladatelů nového nezávislého státu Kazachstán, a který mimo jiné nařizoval vytvoření nového řádu na počest prvního prezidenta. Ten byl založen zákonem č. 180-II ze dne 3. května 2001.

V roce 2001 oslavil Kazachstán desáté výročí své nezávislosti. Na počest této události a za účelem podpory občanů republiky i cizinců, kteří významně přispěli k rozvoji a formování státu a posílení jeho suverenity bylo rozhodnuto o zřízení Pamětní medaile 10. výročí nezávislosti Kazachstánské republiky, která byla založena prezidentským dekretem č. 675 ze dne 27. srpna 2001. Dne 7. května 2002 podle zákona č. 865 za účelem zvýšení prestiže služby v ozbrojených silách Kazachstánu a také k připomenutí desátého výročí zformování ozbrojených sil, byla zřízena Pamětní medaile 10. výročí ozbrojených sil Kazachstánu, Medaile Veterán ozbrojených sil Kazachstánu a Medaile Za bezvadnou službu.[2][3][4]

Čestné tituly

editovat
 • Hrdina Kazachstánu byl založen Nursultanem Nazarbajevem prezidentským dekretem č. 2069-XII ze dne 21. prosince 1993. Později bylo začleněno do zákona č. 2676 ze dne 12. prosince 1995. Udílen je občanům Kazachstánu i cizím státním příslušníkům za zvláštní vojenské či civilní služby Kazachstánu.[1][5]
 • Hrdina práce Kazachstánu byl založen dne 1. prosince 2008. Udílen je občanům Kazachstánu i cizím státním příslušníkům za jejich mimořádnou službu Kazachstánu v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti lidského rozvoje.[6][7]
 •   Řád zlatého orla byl založen zákonem č. 2676 dne 12. prosince 1995. Udílen je občanům Kazachstánu i cizím státním příslušníkům za mimořádné služby státu.[1][8]
 •   Řád vlasti byl založen roku 1993. Udílen je občanům Kazachstánů i cizím státním příslušníkům za vynikající službu republice.[9]
 •   Řád Nazarbajeva byl založen zákonem č. 180-II ze dne 3. května 2001. Udílen je občanům Kazachstánu i cizím státním příslušníkům za speciální zásluhy o společnost.
 •   Řád irbisa byl založen zákonem č. 462-I ze dne 26. července 1999. Udílen je za zvláštní zásluhy při posilování národní identity a suverenity republiky, při zajišťování míru, upevňování společnosti a národní jednoty a také za zásluhy ve státní, průmyslové, vědecké, sociální a kulturní oblasti či za posílení spolupráce mezi národy, jejich vzájemné sblížení a obohacování kultur a rozvoj přátelských vztahů.[10][11]
 •   Řád slávy byl založen zákonem č. 2069-XII ze dne 1. dubna 1993. Udílen je vysoce postaveným vojenským důstojníkům jakož i řídícím důstojníkům národní bezpečnosti a vnitra za úspěchy při velení a řízení, za vysokou bojovou připravenost vojsk a zajištění obrany země či za vynikající organizaci vojenské, vnější i vnitřní bezpečnostní služby zaručující národní bezpečnost, vymáhání práva a veřejný pořádek.[12][13]
 •   Řád za chrabrost byl založen zákonem č. 2676 ze dne 12. prosince 1995.[1] Upraven byl zákonem č. 461-1 ze dne 26. července 1999.[14]
 •   Řád Parasat byl založen zákonem č. 2069-XII ze dne 1. dubna 1993. Udílen je za zásluhy v oblasti vědy, kultury, literatury a umění, jakož i státníkům a osobnostem veřejného života, obráncům lidských práv a dalším, kteří přispěli k duchovnímu nebo intelektuálnímu rozvoji republiky.
 •   Řád přátelství byl založen zákonem č. 2676 ze dne 12. prosince 1995.[1] Upraven byl zákonem č. 461-1 ze dne 26. července 1999. Udílen je civilistům i příslušníkům ozbrojených sil za podporu mezinárodního a občanského konsensu ve společnosti a podporu míru, přátelství a spolupráce mezi národy.[15]
 •   Řád cti byl založen roku 1993. Udílen je občanům Kazachstánu za zásluhy v oblasti hospodářské, vědecké, kulturní, sociální či vzdělávací.[16]

Medaile

editovat

Pamětní medaile

editovat

Reference

editovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Orders, decorations, and medals of Kazakhstan na anglické Wikipedii a Награды Казахстана na ruské Wikipedii.

 1. a b c d e f g h i j Казахстанская Хроника «П» | Lyakhov.KZ - Большая энциклопедия Казнета. lyakhov.kz [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 2. a b НАГРАДЫ КАЗАХСТАНА.МЕДАЛЬ 10 ЛЕТ ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ.. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 3. a b НАГРАДЫ КАЗАХСТАНА.МЕДАЛЬ ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 4. a b НАГРАДЫ КАЗАХСТАНА.МЕДАЛЬ ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ.. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 5. НАГРАДЫ КАЗАХСТАНА. ЗВАНИЕ НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ.. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 6. В РК учреждена новая государственная награда - Герой труда Казахстана. www.caravan.kz [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. (rusky) 
 7. НАГРАДЫ КАЗАХСТАНА.ГЕРОЙ ТРУДА КАЗАХСТАНА.. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 8. НАГРАДЫ КАЗАХСТАНА.ОРДЕН ЗОЛОТОГО ОРЛА.. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 9. НАГРАДЫ КАЗАХСТАНА.ОРДЕН ОТЕЧЕСТВА.. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 10. ODM of Kazakhstan: Order of the Panther. www.medals.org.uk [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 11. НАГРАДЫ КАЗАХСТАНА.ОРДЕН БАРСА.. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 12. ODM of Kazakhstan: Order of Glory. www.medals.org.uk [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 13. НАГРАДЫ КАЗАХСТАНА.ОРДЕН СЛАВЫ.. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 14. НАГРАДЫ КАЗАХСТАНА.ОРДЕН ДОБЛЕСТИ.. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 15. НАГРАДЫ КАЗАХСТАНА.ОРДЕН ДРУЖБЫ.. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 16. НАГРАДЫ КАЗАХСТАНА.ОРДЕН ПОЧЕТА.. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 17. НАГРАДЫ КАЗАХСТАНА.МЕДАЛЬ АСТАНА.. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 18. ODM of Kazakhstan: Medal for Military Valour. www.medals.org.uk [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 19. МЕДАЛЬ ЗА ВОИНСКУЮ ДОБЛЕСТЬ. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 20. ODM of Kazakhstan: Medal for Courage. www.medals.org.uk [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 21. МЕДАЛЬ ЗА МУЖЕСТВО. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 22. НАГРАДЫ КАЗАХСТАНА.МЕДАЛЬ ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ.. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 23. НАГРАДЫ КАЗАХСТАНА.МЕДАЛЬ МИЛОСЕРДИЕ.. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 24. a b c d e f О вопросах государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, Конституционного Совета Республики Казахстан, правоохранительных органов, судов, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований - ИПС "Әділет". adilet.zan.kz [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 25. О медалях органов по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан - ИПС "Әділет". adilet.zan.kz [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 26. a b c УКАЗ О НАГРАДАХ КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАЗАХСТАНА 2002г. УНИФОРМИУС. web.archive.org [online]. 2009-10-03 [cit. 2021-02-27]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2009-10-03. 
 27. НАГРАДЫ КАЗАХСТАНА.МЕДАЛЬ ЗА УКРЕПЛЕНИЕ БОЕВОГО СОДРУЖЕСТВА.. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 28. НАГРАДЫ КАЗАХСТАНА. МЕДАЛИ КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 29. НАГРАДЫ КАЗАХСТАНА. МЕДАЛИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 30. МЕДАЛИ ОРГАНОВ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 31. SMOLENCHUK, Olga Yu. Participation of the Kingdom of the Netherlands in UN peacekeeping operations (1945-1992). Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2015-06-01, čís. 395, s. 123–131. Dostupné online [cit. 2021-02-27]. ISSN 1561-7793. DOI 10.17223/15617793/395/20. 
 32. НАГРАДЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КАЗАХСТАНА. УНИФОРМИУС. web.archive.org [online]. 2009-10-01 [cit. 2021-02-27]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2009-10-01. 
 33. НАГРАДЫ КАЗАХСТАНА.МЕДАЛЬ 10 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ.. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-02-07. 
 34. НАГРАДЫ КАЗАХСТАНА.МЕДАЛЬ 100 ЛЕТ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ КАЗАХСТАНА.. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 35. НАГРАДЫ КАЗАХСТАНА.МЕДАЛЬ 10 ЛЕТ КОНСТИТУЦИИ.. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 36. НАГРАДЫ КАЗАХСТАНА.МЕДАЛЬ 10 ЛЕТ ПАРЛАМЕНТУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 37. НАГРАДЫ КАЗАХСТАНА.МЕДАЛЬ 60 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 38. НАГРАДЫ КАЗАХСТАНА.МЕДАЛЬ 50 ЛЕТ ЦЕЛИНЕ.. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 39. НАГРАДЫ КАЗАХСТАНА.МЕДАЛЬ 10 ЛЕТ АСТАНЕ.. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-07-09. 
 40. МЕДАЛЬ 60 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 41. НАГРАДЫ КАЗАХСТАНА. МЕДАЛЬ 20 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ.. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 42. О юбилейной медали в ознаменование 20-летия со дня образования Вооруженных Сил Республики Казахстан - ИПС "Әділет". adilet.zan.kz [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 43. НАГРАДЫ КАЗАХСТАНА. МЕДАЛЬ 20 ЛЕТ ТЕНГЕ.. wawards.org [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. 
 44. Медаль «20 лет Конституции Республики Казахстан».. web.archive.org [online]. 2016-04-24 [cit. 2021-02-27]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-04-24. 
 45. TENGRINEWS.KZ. Законы - О юбилейной медали в ознаменование 25-летия Независимости Республики Казахстан (изменения на 28 сентября 2016) U1600000344 | Tengrinews.kz. Главные новости Казахстана - Tengrinews.kz [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné online. (rusky) 

Externí odkazy

editovat