Řády, vyznamenání a medaile Bulharska

seznam na projektech Wikimedia

Řády, vyznamenání a medaile Bulharska jsou v Bulharské republice regulovány Zákonem o řádech a medailích Bulharské republiky ze dne 23. května 2003. Bulharské Národní muzeum vojenské historie v Sofii má ve svých sbírkách více než 150 bulharských vyznamenání, která posbíralo za více než 85 let spolupráce s Bulharskou státní mincovnou. Většina těchto vyznamenání pochází z dob bulharské monarchie, včetně řádů udělených carům Alexandrovi I., Ferdinandovi I. a Borisovi III.

Bulharské knížectví a carství (29. dubna 1879 – 15. září 1946) editovat

Vyznamenání Bulharského knížectví (29. dubna 1879 – 5. října 1908) a Bulharského carství (5. října 1908 – 15. září 1946) se dělila na řády, medaile a čestné odznaky. Řády byly udíleny civilistům i příslušníkům ozbrojených sil za obzvlášť vynikající zásluhy ve službě státu, například velení vojsku, které dosáhlo vítězství. Čestné odznaky byly udíleny za speciální zásluhy a úspěchy nebo při zvláštní příležitosti, například za zranění v boji. Medaile byly udíleny při politicky či historicky významné události či za zásluhy, například při příležitosti výročí získání nezávislosti. Většina carských pamětních medailí byla udílena pouze při jediné příležitosti těm, kteří se zúčastnili památeční události, a to pouze osobám s nejvyšším společenským postavením. Nikdo z těchto lidí však neobdržel všechny pamětní medaile, neboť z důvodu nestabilní politické situace se složení nejvyšší společnosti neustále měnilo.

První řád Bulharského knížectví, Řád za chrabrost, byl založen článkem 59 Tarnovské ústavy, která vešla v platnost 1. ledna 1880. Samotný řádový odznak na své zadní straně nese datum 1879. Nejvyšším vyznamenáním v dobách Bulharského carství byl Řád svatých Cyrila a Metoděje udílený těm, kteří se významným způsobem přičinili o vlast.

Řády
Stuha Foto Název Třídy Datum založení Datum zániku Celkem uděleno
    Řád za chrabrost velkokříž 1. ledna 1880 15. září 1946 3
    Řád za chrabrost I. třída I. stupně 1. ledna 1880 15. září 1946
    Řád za chrabrost I. třída II. stupně 1886 15. září 1946
    Řád za chrabrost II. třída 1. ledna 1880 15. září 1946
    Řád za chrabrost III. třída I. stupně 1. ledna 1880 15. září 1946
    Řád za chrabrost III. třída II. stupně 1915 15. září 1946
    Řád za chrabrost IV. třída I. stupeň 1. ledna 1880 15. září 1946
    Řád za chrabrost IV. třída II. stupeň 1915 15. září 1946
    I. třída 1. ledna 1880 15. září 1946
    II. třída 1. ledna 1880 15. září 1946
    III. třída 1. ledna 1880 15. září 1946
    IV. třída 1. ledna 1880 15. září 1946
    Řád svatého Alexandra velkokříž 25. prosince 1881 15. září 1946
    Řád svatého Alexandra kříž I. třídy 25. prosince 1881 15. září 1946
    Řád svatého Alexandra velkodůstojník 25. prosince 1881 15. září 1946
    Řád svatého Alexandra komtur 25. prosince 1881 15. září 1946
    Řád svatého Alexandra důstojník 25. prosince 1881 15. září 1946
    Řád svatého Alexandra rytíř 25. prosince 1881 15. září 1946
    Řád svatého Alexandra stříbrný kříž 25. prosince 1881 15. září 1946
 

 

  Řád za zásluhy 24. března 1883 15. září 1946
    Královský řád za občanské zásluhy velkokříž srpen 1891 15. září 1946
    Královský řád za občanské zásluhy velkodůstojník srpen 1891 15. září 1946
    Královský řád za občanské zásluhy komtur srpen 1891 15. září 1946
    Královský řád za občanské zásluhy důstojník srpen 1891 15. září 1946
    Královský řád za občanské zásluhy rytíř srpen 1891 15. září 1946
    Královský řád za občanské zásluhy záslužný kříž srpen 1891 15. září 1946
    Královský řád za vojenské zásluhy velkokříž 1933 15. září 1946
    Královský řád za vojenské zásluhy velkokomtur 18. května 1900 15. září 1946
 

 

  Královský řád za vojenské zásluhy komtur 18. května 1900 15. září 1946
 

 

  Královský řád za vojenské zásluhy důstojník 18. května 1900 15. září 1946
 

 

  Královský řád za vojenské zásluhy rytíř 18. května 1900 15. září 1946
 

 

  Královský řád za vojenské zásluhy stříbrný kříž 18. května 1900 15. září 1946
    Královský řád svatých Cyrila a Metoděje 18. května 1909 15. září 1946
Medaile
Stuha Foto Název Třídy Datum založení Datum zániku Celkem uděleno
    Korunovační medaile cara Alexandra I. Bulharského c. 8. července 1879
    Pamětní medaile Za osvobození Bulharska 1877–1878 19. července 1880
    Zlatá medaile Za zásluhy s korunou a diamanty 1886
 

 

  Medaile Za zásluhy s korunou 25. prosince 1881 15. září 1946
 

 

  Zlatá Medaile Za zásluhy 25. prosince 1881 15. září 1946
 

 

  Stříbrná Medaile Za zásluhy s korunou 25. prosince 1881 15. září 1946
 

 

  Stříbrná Medaile Za zásluhy 25. prosince 1881 15. září 1946
 

 

  Bronzová Medaile Za zásluhy s korunou 25. prosince 1881 15. září 1946
 

 

  Bronzová Medaile Za zásluhy 25. prosince 1881 15. září 1946
    Pamětní medaile na srbsko-bulharskou válku 1885 stříbrná třída 19. února 1886 7. září 186
    Pamětní medaile na srbsko-bulharskou válku 1885 zlatá třída 19. února 1886 7. září 186
    Medaile za účast v srbsko-bulharské válce 1885 14. listopadu 1886 ?
    Medaile za účast v srbsko-bulharské válce 1885 14. listopadu 1886 ?
    Medaile nástupu na trůn cara Ferdinand I. I. třída 7. července 1887 ?
    Medaile nástupu na trůn cara Ferdinand I. II. třída 7. července 1887 ?
    Medaile nástupu na trůn cara Ferdinand I. III. třída 7. července 1887 ?
    Medaile nástupu na trůn cara Ferdinand I. IV. třída 7. července 1887 ?
    Medaile nástupu na trůn cara Ferdinand I. V. třída 7. července 1887 ?
  Medaile Za dokončení železnice Jambol-Burgas zlatá třída 4. května 1890 4. května 1890
  Medaile Za dokončení železnice Jambol-Burgas stříbrná třída 4. května 1890 4. května 1890
  Medaile Za dokončení železnice Jambol-Burgas bronzová třída 4. května 1890 4. května 1890
    Medaile Za dlouhou službu v bulharské armádě 10 let 1889 15. září 1946
    Medaile Za dlouhou službu v bulharské armádě 20 let 1889 15. září 1946
    Pamětní medaile na svatbu Ferdinanda I. a Marie-Louisy zlatá třída 20. dubna 1893 20. dubna 1893
    Pamětní medaile na svatbu Ferdinanda I. a Marie-Louisy stříbrná třída 20. dubna 1893 20. dubna 1893
    Pamětní medaile na svatbu Ferdinanda I. a Marie-Louisy bronzová třída 20. dubna 1893 20. dubna 1893
    Medaile 25. výročí dubnového povstání 1876 1901
    Medaile Za záchranu života I. třída 28. října 1908 15. září 1946
    Medaile Za záchranu života II. třída 28. října 1908 15. září 1946
    Medaile Za záchranu života III. třída 28. října 1908 15. září 1946
    Pamětní kříž vyhlášení nezávislosti Bulharska 1908 1909 1909
    Záslužná medaile Bulharského Červeného kříže zlatá třída 1939 15. září 1946
    Záslužná medaile Bulharského Červeného kříže stříbrná třída 15. února 1918 15. září 1946
    Záslužná medaile Bulharského Červeného kříže bronzová třída 15. února 1918 15. září 1946
 

 

 

  Pamětní medaile na válku 1912–1913 9. prosince 1933
 

 

 

  Pamětní medaile na válku 1915–1918 9. prosince 1933

Bulharská lidová republika (16. září 1946 – 10. listopadu 1989) editovat

Po odchodu cara Simeona II. do exilu byly všechny monarchistické řády zrušeny a zakázány s výjimkou těch, které byly založeny po prosovětském puči z 9. září 1944. Zakázáno bylo i jejich nošení. Několik aspektů z předešlého systému však bylo i nadále zachováno. Až do 13. prosince 1950 bylo několik řádů udíleno ve dvou odlišných verzích v závislosti na pohlaví vyznamenávané osoby. Do stejného data byly řády udílené mužům zavěšeny na stuhy ve tvaru trojúhelníku, které bylo typické pro předchozí režim a některá vyznamenání, například Medaile Za účast na protifašistickém boji, si tento typ stuhy zachovala až do svého zrušení po pádu komunistického režimu. Byly také založeny dva řády, které nesly název carských řádů. Jmenovitě šlo o Řád Cyrila a Metoděje (dříve Řád svatých Cyrila a Metoděje) a Řád za chrabrost.

Čestné tituly
Stuha Foto Název Třídy Datum založení Datum zániku Celkem uděleno Poznámka
  Hrdina Bulharské lidové republiky 15. června 1948 1990 58 založeno výnosem Národního shromáždění č. 960
  Hrdina socialistické práce 15. června 1948 1990 c. 1700
  Čestný titul Národní 15. června 1948 30. prosince 1987 705
  Čestný titul Zasloužilý 15. června 1948 30. prosince 1987 4753
  Laureát Dimitrovovy ceny I. třída 23. května 1949 1991 1288 založeno výnosem Národního shromáždění č. 9614
  Laureát Dimitrovovy ceny II. třída 23. května 1949 1959
  Laureát Dimitrovovy ceny III. třída 23. května 1949 1959
  Matka hrdinka 13. prosince 1950 21. března 1991 1116 založeno výnosem Národního shromáždění č. 272
  Laureát Mezinárodní Botevovy ceny 24. července 1972 12 založeno výnosem Národního shromáždění č. 1695
  Laureát Mezinárodní ceny bratrů Cyrila a Metoděje 29. dubna 1979 9 založeno výnosem Národního shromáždění č. 648
  Čestný titul Letec kosmonaut 18. ledna 1979 2 založeno výnosem Národního shromáždění č. 262
  Čestný titul Zasloužilý letec 18. ledna 1979 listopad 1987 28 založeno výnosem Národního shromáždění č. 2
Čestné tituly
Stuha Foto Název Třídy Datum založení Datum zániku Celkem uděleno Poznámka
    Národní řád práce I. třída (zlatá) 21. června 1945 5. dubna 1991
    Národní řád práce II. třída (stříbrná) 21. června 1945 5. dubna 1991
    Národní řád práce III. třída (bronzová) 21. června 1945 5. dubna 1991
    Řád 9. září 1944 I. třída 9. září 1945 5. dubna 1991 71 007
    Řád 9. září 1944 II. třída 9. září 1945 5. dubna 1991
    Řád 9. září 1944 III. třída 9. září 1945 5. dubna 1991
    Řád národní svobody 1941–1944 I. třída 9. září 1945 5. dubna 1991 68 265
    Řád národní svobody 1941–1944 II. třída 9. září 1945 5. dubna 1991
    Řád Bulharské lidové republiky I. třída 18. června 1947 5. dubna 1991 19 117
    Řád Bulharské lidové republiky II. třída 18. června 1947 5. dubna 1991
    Řád Bulharské lidové republiky III. třída 18. června 1947 5. dubna 1991
    Řád Bulharské lidové republiky IV. třída 18. června 1947 13. prosince 1950
    Řád Bulharské lidové republiky V. třída 18. června 1947 13. prosince 1950
    Řád za chrabrost I. třída 15. června 1948 5. dubna 1991 0 založeno výnosem Národního shromáždění č. 960
    Řád za chrabrost II. třída 15. června 1948 5. dubna 1991 0
    Řád za chrabrost III. třída 15. června 1948 5. dubna 1991 40
    Řád Georgiho Dimitrova 17. června 1950 5. dubna 1991 založeno výnosem Národního shromáždění č. 286
    Řád rudého praporu 13. prosince 1950 5. dubna 1991 založeno výnosem Národního shromáždění č. 649
    Řád rudého praporu práce 13. prosince 1950 5. dubna 1991 založeno výnosem Národního shromáždění č. 649
    Řád Cyrila a Metoděje I. třída 13. prosince 1950 5. dubna 1991 48 200 založeno výnosem Národního shromáždění č. 649
    Řád Cyrila a Metoděje II. třída 13. prosince 1950 5. dubna 1991
    Řád Cyrila a Metoděje III. třída 13. prosince 1950 5. dubna 1991
  Řád mateřská sláva I. třída 13. prosince 1950 5. dubna 1991
  Řád mateřská sláva II. třída 13. prosince 1950 5. dubna 1991
  Řád mateřská sláva III. třída 13. prosince 1950 5. dubna 1991
  Řád růže I. třída 4. srpna 1966 9. června 2003 založeno výnosem Národního shromáždění č. 606
  Řád růže II. třída 4. srpna 1966 9. června 2003
    Řád Stará planina velkokříž 4. srpna 1966 založeno výnosem Národního shromáždění č. 606
    Řád Stará planina I. třída 4. srpna 1966
    Řád Stará planina II. třída 4. srpna 1966
    Řád za občanskou statečnost a zásluhy I. třída 4. srpna 1966 5. dubna 1991 2 539 založeno výnosem Národního shromáždění č. 606
    Řád za občanskou statečnost a zásluhy II. třída 4. srpna 1966 5. dubna 1991
    Řád za občanskou statečnost a zásluhy III. třída 4. srpna 1966 5. dubna 1991
    Řád za vojenskou statečnost a zásluhy I. třída 28. května 1974 5. dubna 1991 8 746 založeno výnosem Národního shromáždění č. 1094
    Řád za vojenskou statečnost a zásluhy II. třída 28. května 1974 5. dubna 1991
    Řád pracovní slávy I. třída 28. května 1974 5. dubna 1991 6 555 založeno výnosem Národního shromáždění č. 1094
    Řád pracovní slávy II. třída 28. května 1974 5. dubna 1991
    Řád pracovní slávy III. třída 28. května 1974 5. dubna 1991
  Řád třinácti století Bulharska 16. října 1981 5. dubna 1991 110 založeno výnosem Národního shromáždění č. 2191
Medaile
Stuha Foto Název Třídy Datum založení Datum zániku Celkem uděleno Poznámka
 

 

  Medaile vlastenecké války 1944–1945 9. září 1945
    Pamětní medaile za účast v lidovém povstání z roku 1923 bronzová třída 15. září 1948 31. prosince 1950 založeno výnosem Národního shromáždění č. 960
    Pamětní medaile za účast v lidovém povstání z roku 1923 stříbrná třída 15. září 1948 31. prosince 1950 založeno výnosem Národního shromáždění č. 960
    Medaile Za účast na protifašistickém boji 15. června 1948
    Medaile za bojové zásluhy 13. prosince 1950 1991
    Medaile Za vynikající práci 13. prosince 1950 založeno výnosem Národního shromáždění č. 649
  Medaile Za mateřství I. třída 13. prosince 1950 založeno výnosem Národního shromáždění č. 649
  Medaile Za mateřství II. třída 13. prosince 1950
    Medaile Za dlouholetou službu v ozbrojených silách 20 let 18. července 1959
    Medaile Za dlouholetou službu v ozbrojených silách 15 let 18. července 1959
    Medaile Za dlouholetou službu v ozbrojených silách 10 let 18. července 1959
    Medaile za věrnou a dlouholetou službu v orgánech Ministerstva vnitra I. třída 27. srpna 1960 založeno výnosem Národního shromáždění č. 306
    Medaile za věrnou a dlouholetou službu v orgánech Ministerstva vnitra II. třída 27. srpna 1960
    Medaile za věrnou a dlouholetou službu v orgánech Ministerstva vnitra III. třída 27. srpna 1960
    Medaile za 10 let služby u požárního sboru Bulharské lidové republiky 27. srpna 1960
    Medaile za 15 let služby u požárního sboru Bulharské lidové republiky 27. srpna 1960
    Medaile za 20 let služby u požárního sboru Bulharské lidové republiky 27. srpna 1960
    Medaile 20. výročí Bulharské lidové armády 22. srpna 1964 založeno výnosem Národního shromáždění č. 433
    Medaile 20. výročí Ministerstva vnitra 22. srpna 1964
    Medaile 20. výročí Státní rady Bulharské lidové republiky 22. srpna 1964
    Medaile za 10 let služby pro Státní radu Bulharské lidové republiky 1965 1969
    Medaile za 15 let služby pro Státní radu Bulharské lidové republiky 1965 1969
    Medaile za 20 let služby pro Státní radu Bulharské lidové republiky 1965 1969
    Medaile Za zásluhy o Bulharskou lidovou armádu 23. prosince 1965 založeno výnosem Národního shromáždění č. 961
    Medaile 25. výročí Bulharské lidové armády 11. července 1968 založeno výnosem Národního shromáždění č. 548
    Medaile 25. výročí Ministerstva vnitra 30. července 1968 založeno výnosem Národního shromáždění č. 566
    Medaile za zásluhy o bezpečnost a veřejný pořádek 10. dubna 1969
    Medaile Za 10 let služby u stavebního vojska 5. června 1969
    Medaile Za 15 let služby u stavebního vojska 5. června 1969
    Medaile Za 20 let služby u stavebního vojska 5. června 1969
    Pamětní medaile 25. výročí vlády lidu 10. července 1969
    Medaile 25. výročí stavebních jednotek Bulharské lidové republiky 12. srpna 1969
    Pamětní medaile 90. výročí narození Georgiho Dimitrova 12. června 1972
    Pamětní medaile za účast na lidovém povstání 1923 10. srpna 1973
    Medaile 30. výročí Bulharské lidové armády 22. května 1974
    Medaile 30. výročí Ministerstva vnitra 22. května 1974
    30. výročí stavebních jednotek Bulharské lidové republiky 22. května 1974
    Medaile Internacionálních brigád ve Španělsku 1936–1939 22. května 1974
    Medaile veterán práce 22. května 1974
    Medaile Klimenta Ohridského 22. května 1974
    Medaile za výtečnou službu 22. května 1974
    Medaile Za vynikající službu ve stavebních jednotkách Bulharské lidové republiky 22. května 1974
    Medaile Za vynikající službu v železničních jednotkách Bulharské lidové republiky 22. května 1974 8. května 1978
    Medaile Za zásluhy stavebních jednotek Bulharské lidové republiky 22. května 1974
    Medaile Za zásluhy železničních jednotek Bulharské lidové republiky 22. května 1974 8. května 1978
    Medaile 30. výročí socialistické revoluce v Bulharsku 2. září 1974
    Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani 4. března 1975
    Medaile 30. výročí vítězství nad Německem 6. března 1975
    Medaile 100. výročí dubnového povstání 1876 17. ledna 1976
    Medaile 25. výročí civilní obrany Bulharské lidové republiky 23. dubna 1976
    Medaile Za zásluhy civilní obrany Bulharské lidové republiky I. třída 23. dubna 1976
    Medaile Za zásluhy civilní obrany Bulharské lidové republiky II. třída 23. dubna 1976
    Medaile Za zásluhy civilní obrany Bulharské lidové republiky III. třída 23. dubna 1976
    Medaile za zásluhy při ochraně státní hranice 26. května 1976
    Medaile 100 let Bulharského Červeného kříže 16. listopadu 1977
    Pamětní medaile za mír a přátelství mezi SSSR a Bulharskem 20. prosince 1977
    Medaile přátelství a spolupráce s Bulharskou lidovou republikou 20. prosince 1977
    Medaile 100. výročí osvobození Bulharska od osmanského područí 22. února 1978
    Medaile Za vynikající službu v jednotkách ministerstva dopravy Bulharské lidové republiky 8. května 1978
    Medaile Za zásluhy jednotek ministerstva dopravy Bulharské lidové republiky 8. května 1978
    Medaile 100. výročí bulharských komunikací 8. května 1978
    Medaile 100. výročí bulharské celnice 29. ledna 1979
    Pamětní medaile 100 let Sofie hlavního města Bulharska 2. dubna 1979
    Medaile 100. výročí bulharského veřejného zdravotnictví 22. května 1979
    Medaile 100. výročí bulharské geologie 21. srpna 1980
    Medaile 1300 let Bulharska 16. října 1981
    Pamětní medaile 100. výročí narození Georgiho Dimitrova 25. května 1982
    Medaile 40. výročí socialistického Bulharska 27. července 1984
    Medaile 80. výročí revolučního odborového hnutí v Bulharsku 8. října 1984
    Medaile 40. výročí nad hitlerovským fašismem 31. ledna 1985
    Medaile 100. výročí bulharské státní železnice 1988
    Medaile 45. výročí Ministerstva obrany Bulharské lidové republiky 1989

Bulharská republika editovat

10. listopadu 1989 – 29. května 2003 editovat

Po pádu komunistického režimu v Bulharsku a zániku Bulharské lidové republiky byl zrušen i systém státních vyznamenání předešlého režimu. Oficiálně se tak stalo dne 5. dubna 1991. Zůstaly zachovány pouze řády udílené cizincům. Nošení již dříve udělených monarchistických či komunistických vyznamenání nebylo zakázáno. Nadále se upustilo i od stuh ve tvaru pětiúhelníku, s výjimkou Medaile 50. výročí vítězství nad hitlerovským fašismem, které byly dříve zavedeny podle sovětského vzoru. Od zrušení starého systému v roce 1991 až do roku 2003 neexistoval žádný oficiální systém státních vyznamenání udílených občanům Bulharska. Dne 29. května 2003 byl zaveden zcela nový systém bulharských státních vyznamenání, který se začal používat od 9. června 2003 a od předchozího systému bylo oficiálně upuštěno.

Tituly
Stuha Foto Název Třídy Datum založení Datum zániku Celkem uděleno
  Laureát Mezinárodní Botevovy ceny 1996 4
Řády
Stuha Foto Název Třídy Datum založení Datum zániku Celkem uděleno
  Řád růže I. třída 4. srpna 1966 9. června 2003
  Řád růže II. třída 4. srpna 1966 9. června 2003
    Řád Stará planina velkokříž 4. srpna 1966 9. června 2003
    Řád Stará planina I. třída 4. srpna 1966 9. června 2003
    Řád Stará planina II. třída 4. srpna 1966 9. června 2003
    Řád Madarského jezdce I. třída 4. srpna 1966 9. června 2003
    Řád Madarského jezdce II. třída 4. srpna 1966 9. června 2003
    Řád za věrnou službu pod praporem I. třída 1994 9. června 2003
    Řád za věrnou službu pod praporem II. třída 1994 9. června 2003
    Řád za věrnou službu pod praporem III. třída 1994 9. června 2003
    Řád za věrnou službu pod praporem IV. třída 1994 9. června 2003
Medaile
Stuha Foto Název Třídy Datum založení Datum zániku Celkem uděleno
  Medaile 125. výročí bulharské železnice 1991
  Medaile Válečný veterán 1995
  Medaile 50. výročí vítězství nad Hitlerem 9. května 1995
  75. výročí stavebních jednotek 14. června 1995
  Medaile za zásluhy stavebních jednotek I. třída 14. června 1995 29. května 2003
  Medaile za zásluhy stavebních jednotek II. třída 14. června 1995 29. května 2003

Od 29. května 2003 editovat

Organizace platného bulharského systému státních vyznamenání je zakotvena v ústavě. Řády jsou zakládány usnesením Národního shromáždění a udíleny prezidentem republiky. Nominace na udělení vyznamenání cizincům činí ministr zahraničních věcí Bulharska a schvaluje je vládní kabinet.

Tituly
Stuha Foto Český název Třídy Datum založení Datum zániku Celkem uděleno
  Laureát Mezinárodní Botevovy ceny 1996
Řády
Stuha Foto Název Třídy Datum založení Datum zániku Celkem uděleno
    Řád Stará planina velkokříž 29. května 2003
    Řád Stará planina I. třída 29. května 2003
    Řád Stará planina II. třída 29. května 2003
    Řád svatých Cyrila a Metoděje velkokříž 29. května 2003
    Řád svatých Cyrila a Metoděje I. třída 29. května 2003
    Řád svatých Cyrila a Metoděje II. třída 29. května 2003
    Řád Madarského jezdce I. třída 29. května 2003
    Řád Madarského jezdce II. třída 29. května 2003
    Řád za občanské zásluhy I. třída 29. května 2003
    Řád za občanské zásluhy II. třída 29. května 2003
    Řád za vojenské zásluhy I. třída 29. května 2003
    Řád za vojenské zásluhy II. třída 29. května 2003
    Řád za vojenské zásluhy III. třída 29. května 2003
  Řád za chrabrost I. třída
  Řád za chrabrost II. třída
  Řád za chrabrost III. třída
  Řád cti 29. května 2003
Medaile
Stuha Foto Název Třídy Datum založení Datum zániku Celkem uděleno
    Medaile 60. výročí vítězství ve druhé světové válce 2005

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Orders, decorations, and medals of Bulgaria na anglické Wikipedii.

Literatura editovat

Externí odkazy editovat