Řády, vyznamenání a medaile Egypta

seznam na projektech Wikimedia

Systém státních vyznamenání Egypta se skládá z řádů a medailí. Nejdříve byla egyptská vyznamenání udílena egyptskými panovníky a po zániku monarchie egyptskými prezidenty.

Řád republiky v kazetě
Detail řádového řetězu Řádu Nilu

Během středověku ani pod nadvládou Osmanské říše, neměl Egypt žádný vlastní rytířský řád. Padišáh v Konstantinopoli neodměňoval své egyptské poddané medailemi a řády, ale udílel jim čestné tituly jako bej, paša nebo efendi. Poté, co se Egypt stal královstvím založil král Fuad I., vládnoucí v letech 1917 až 1936, první egyptský řád.

Egyptské království (1922–1953) editovat

Řády editovat

 •   Řád Muhammada Alího (نيشان محمد علي) byl založen dne 14. dubna 1915 a udílen byl do 18. června 1953. Udílen byl občanům Egyptského království i cizím státním příslušníkům, a to vojákům i civilistům, za vojenské či civilní služby státu.[1][2]
 • Řetěz Fuada I. byl založen roku 1936 a udílen byl do roku 1953.[3][4]
 •   Řád Ismaíla (نيشان إسماعيل) byl založen dne 14. dubna 1915 a udílen byl do roku 1953. Udílen byl občanům Egyptského království a cizím státním příslušníkům za vynikající služby státu.[5][6]
 •   Řád Nilu (قلادة النيل العظمى) byl založen roku 1915. Udílen je občanům Egypta i cizincům za příkladné služby pro Egypt.[7][8]
 •   Řád zemědělství byl založen dne 21. listopadu 1932. Udílen byl za mimořádné služby v oblasti zemědělství.[9][10]
 •   Řád kultury byl založen dne 21. listopadu 1932. Udílen byl za mimořádné služby v oblasti vzdělávání, vědy a umění.[11][12]
 •   Řád průmyslu a obchodu byl založen dne 21. listopadu 1932. Udílen byl za mimořádné služby na poli průmyslu a obchodu.[13][14]
 •   Řád ctností (نيشان الكمال) byl založen dne 14. dubna 1915. Udílen měl být za mimořádně vynikající služby, ale většinou je udílen manželkám důležitých státníků.[15][16]

Medaile editovat

 • Medaile za záslužné činy byla založena roku 1917. Udílena byla za dlouhou a mimořádnou službu králi a státu.[17][18]
 • Medaile za oddanost službě byla založena roku 1920. Udílena byla za vynikající službu při udržování veřejného pořádku.[19][20]
 • Medaile dobročinnosti byla založena roku 1928. Udílena byla za dlouhou a oddanou službu státu.[21][22]
 • Medaile Palestiny byla založena roku 1948. Udílena byla za službu během první arabsko-izraelské války.[23][24]
 • Medaile stého výročí Muhammada Alího byla založena roku 1949 při příležitosti stého výročí Muhammada Alího.[25]
 • Medaile ministerstva všeobecného školství byla založena králem Farúkem I. v roce 1937. Udílena byla za úspěchy v oblasti vzdělávání.[26]

Egyptská republika (1953–1958) editovat

Řády editovat

 •   Řád Nilu byl založen v době monarchie a po vzniku republiky byl v roce 1953 obnoven.[27][28]
 •   Řád republiky (وسام الجمهورية) – byl založen roku 1953. Udílen je občanům Egypta i cizincům za civilní či vojenské služby státu.[29][30]
 • Vojenský řád republiky byl založen roku 1953. Udílen je vojenským jednotkám nebo formacím za vynikající výsledky.[31]
 • Řád nezávislosti byl založen roku 1955. Udílen byl občanům Egypta za účast na revoluci v červenci 1952.[32][33]
 •   Řád za zásluhy (الإستقق نیشان) byl založen roku 1953. Udílen je za cennou službu Egyptu.[34]
 •   Řád zemědělství byl založen roku 1953. Udílen je za mimořádné služby v oblasti zemědělství a navazuje na předchozí řád z období monarchie.[35]
 •   Řád vědy a umění byl založen roku 1953. Udílen je za přínos v oblasti umění, vědy a vzdělanosti.[36][37]
 • Řád průmyslu a obchodu
 •   Řád sportu byl založen roku 1952. Udílen je za přínos k egyptskému sportu.[38][39]
 •   Řád ctností byl založen v době monarchie a po vzniku republiky byl v roce 1953 obnoven.[40][41]
 •   Řád vojenské hvězdy byl založen dne 9. července 1953. Udílen je za odvahu a sebeobětování.[42]

Medaile editovat

 • Medaile za vojenskou službu byla založena dne 9. července 1953. Udílena je příslušníkům ozbrojených sil za loajální a odvážnou službu v nebojových podmínkách.[43]
 • Medaile za zásluhy byla založena roku 1953. Udílena je za dlouhou a věrnou službou státu.[44][45]

Sjednocená arabská republika (1958–1961) editovat

Řády editovat

 • Řád na památku Sjednocené arabské republiky byl založen dne 16. února 1958. Udělen byl všem příslušníkům ozbrojených sil, kteří byli ve službě k rozhodnému datu 1. února 1958.[46][47]
 • Řád práce byl založen roku 1966. Udílen je za přínos v oblasti průmyslu, ekonomiky a vědeckého pokroku.[48]

Medaile editovat

 •   Vojenská medaile za statečnost byla založena dne 9. července 1959. Udílena je příslušníkům ozbrojených sil za odvahu na bojišti.[49][50]
 •   Medaile za výcvik byla založena roku 1959. Udílena je za úspěchy a vysoký standard během výcviku, či za zranění během výcviku.[51][52]
 •   Medaile za dlouhou službu a dobrý příklad byla založena roku 1959.[53] Medaile je udílena příslušníkům ozbrojených sil za minimálně dvacet let služby.[54]
 • Medaile za válečné zranění byla založena roku 1959. Udílena je příslušníkům ozbrojených sil za zranění v akci.[55][56]
 • Medaile distinkce byla založena roku 1966. Udílena je za zásluhy na poli vědy, umění, literatury, zemědělství, průmyslu, obchodu, sportu aj.[57][58]

Egyptská arabská republika (od roku 1961) editovat

Řády editovat

 •   Řád sinajské hvězdy byl založen roku 1972. Udílen je příslušníkům ozbrojených sil za činy mimořádné statečnosti a neohroženosti v přímém boji proti nepříteli během válečných operací, které tak ukazují na vzácné a jedinečné schopnosti k sebeobětování.[59][60]

Medaile editovat

 • Medaile za válečné zranění byla založena roku 1959 a přetrvala i po změně režimu a vzniku Egyptské arabské republiky. Udílena je příslušníkům ozbrojených sil za zranění v akci.[55][56]
 •   Medaile za výcvik byla založena roku 1959 a přetrvala i po změně režimu a vzniku Egyptské arabské republiky. Udílena je za úspěchy a vysoký standard během výcviku, či za zranění během výcviku.[51][52]
 •   Medaile za dlouhou službu a dobrý příklad byla založena roku 1959 a přetrvala i po změně režimu a vzniku Egyptské arabské republiky.[53] Medaile je udílena příslušníkům ozbrojených sil za minimálně dvacet let služby.[54]
 • Medaile 6. října byla založena dne 16. února 1974. Udělena byla příslušníkům ozbrojených sil, kteří sloužili v rozhodném datu mezi 6. říjnem 1973 a 2. únorem 1974.[61][62]
 • Medaile bojovníků října 1973 byla založena dne 16. února 1974. Udělena byla všem účastníkům jomkipurské války.[63]
 •   Medaile 20. výročí revoluce byla založena roku 1972 při příležitosti dvacátého výročí revoluce z roku 1952.[64]
 •   Medaile za osvobození Kuvajtu byla založena roku 1991. Udílena je příslušníkům ozbrojených sil za službu během války v zálivu mezi srpnem 1990 a březnem 1991.[65][66]
 •   Pamětní medaile stříbrného jubilea osvobození Sinaje byla založena dne 25. dubna 2007. Udělena byla příslušníkům ozbrojených sil, kteří byli v aktivní službě k rozhodnému datu 25. dubna 2007.
 • Medaile zlatého výročí revoluce 23. července byla založena dne 23. července 2002. Udělena byla příslušníkům ozbrojených sil, kteří byli v aktivní službě k rozhodnému datu 23. července 2002.[67]

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Награды Египта na ruské Wikipedii a Ridderorden in Egypte na nizozemské Wikipedii.

 1. ODM of Egypt: Order of Muhammad Ali. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 2. Order of Muhammad Ali. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 3. ODM of Egypt: Collar of Fuad I. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 4. Collar of Fuad I. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 5. Order of Ismail. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 6. ODM of Egypt: Order of Ismail. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 7. ODM of Egypt: Order of the Nile. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 8. Order of the Nile. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 9. Order of Agriculture. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 10. ODM of Egypt: Order of Agriculture. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 11. Order of Culture. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 12. ODM of Egypt: Order of Culture. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 13. ODM of Egypt: Order of Industry and Commerce. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 14. Order of Industry and Commerce. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 15. Order of the Virtues. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 16. ODM of Egypt: Order of the Virtues. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 17. Medal for Meritorious Acts. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 18. ODM of Egypt: Medal for Meritorious Acts. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 19. Medal for Devotion to Duty. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 20. ODM of Egypt: Medal for Devotion to Duty. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 21. Medal of Benevolence. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 22. ODM of Egypt: Medal of Benevolence. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 23. Palestine Medal. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 24. ODM of Egypt: Palestine Medal. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 25. Centenary of Mohamed Ali Medal. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 26. Ministry of General Education medal. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 27. ODM of Egypt: Order of the Nile. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 28. Order of the Nile. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 29. Order of the Republic. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 30. ODM of Egypt: Order of the Republic. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 31. ODM of Egypt: Military Order of the Republic. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 32. Order of Independence. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 33. ODM of Egypt: Order of Independence. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 34. ODM of Egypt: Order of Merit. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 35. Order of Agriculture. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 36. Order of Sciences and Arts. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 37. ODM of Egypt: Order of Sciences and Arts. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 38. Order of Sport. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 39. ODM of Egypt: Order of Sports. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 40. ODM of Egypt: Order of the Virtues. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 41. Order of the Virtues. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 42. Order of the Military Star. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-26]. Dostupné online. 
 43. Medal of Military Duty. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 44. Medal of Merit. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 45. ODM of Egypt: Medal for Merit. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 46. ODM of Egypt: Union Order. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 47. Order Commemorating the United Arab Republic. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 48. ODM of Egypt: Order of Labour. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 49. Military Medal of Courage. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 50. ODM of Egypt: Military Medal of Courage. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-26]. Dostupné online. 
 51. a b ODM of Egypt: Medal of Training. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 52. a b Medal of Training. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 53. a b ODM of Egypt: Medal of Long Service and Good Example. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 54. a b Medal of Long Service and Good Example. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-26]. Dostupné online. 
 55. a b Medal of War Wounded. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 56. a b ODM of Egypt: Medal of War Wounded. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 57. Medal of Distinction. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 58. ODM of Egypt: Medal of Distinction. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 59. Order of the Sinai Star. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 60. ODM of Egypt: Order of the Sinai Star. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 61. Medal of 6th October. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 62. ODM of Egypt: October 6 Memorial Medal. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 63. Medal of Combatants of October 1973. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 64. Medal 20th Anniversary of the Revolution. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 65. Liberation of Kuwait Medal. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 66. ODM of Egypt: Kuwait Liberation Medal. medals.org.uk [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 
 67. Medal of the Golden Anniversary of the 23 July Revolution. wawards.org [online]. [cit. 2021-09-25]. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat