Česká manažerská asociace

profesní sdružení

Česká manažerská asociace (ČMA) je českým sdružením řídících pracovníků – manažerů.[1][2] Asociace byla založena v roce 1990České republice a sdružuje manažery napříč obory nebo regiony, které propojuje.[3][4] Jejím posláním je dlouhodobě zvyšovat odbornost a kompetence českých manažerů. Asociace poskytuje informace o nových trendech v oblasti managementu, popularizuje manažerské osobnosti, přispívá ke zvyšování etiky v podnikání nebo vytváří podmínky pro setkávání s politiky a významnými osobnostmi.[2][1]

Česká manažerská asociace (ČMA)
Logo
Logo
Sídlo ČMA v Praze na Václavském náměstí
Sídlo ČMA v Praze na Václavském náměstí
Základní údaje
Právní formazapsaný spolek
Datum založení1990
SídloPraha, ČeskoČesko Česko
Adresa sídlaVáclavské náměstí 831/21, Praha, 110 00, Česko
Identifikátory
Oficiální webwww.cma.cz
IČO00570753
Některá data mohou pocházet z datové položky.
V roce 2020 si Česká manažerská asociace připomíná 30 let od svého založení.

Poslání Editovat

Posláním ČMA je zvyšovat odbornost a zlepšovat manažerské kompetence řídících pracovníků.[1][2][5]

Asociace je součástí zaměstnavatelských a podnikatelských seskupení. Na národní úrovni zvyšuje prestiž manažerské profese, prostřednictvím soutěže MANAŽER ROKU popularizuje úspěšné manažerské osobnosti a vyzvedává příklady vynikajících manažerských rozhodnutí nebo příběhů.[6][7]

Na mezinárodní úrovni asociace prosazuje zájmy českých manažerů v zahraničí, od května 2019 je členem evropské manažerské asociace CEC European Managers v Bruselu, kde rozšiřuje partnerské vztahy s dalšími českými i zahraničními profesními a zájmovými sdruženími, organizacemi a obchodními komorami.[8] Česká manažerská asociace pořádá národní i mezinárodní konference k tématům souvisejících s managementem a organizujeme zahraniční i domácí setkání manažerské, podnikatelské, politické sféry, státní správy a samosprávy.

Aktivity Editovat

Kultivace manažerského prostředí Editovat

Prostřednictvím stovky vzdělávacích akcí a odborných setkání ročně, především seminářů, workshopů a konferencí, zahraničních podnikatelských misí, exkurzí do českých výrobních firem, ale i kulturními a sportovními akcemi, kultivuje české manažerské prostředí.

Pro rok 2019 vyhlásila asociace pět priorit Archivováno 9. 4. 2020 na Wayback Machine., patří k nim mezigenerační komunikace, nový životní styl či podpora udržitelného rozvoje.

ČMA podporuje vzdělávací programy pro mladé podnikatele a startupy, především ve spolupráci s Českou televizí a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj CBCSD se podílela na realizaci televizního seriálu Česko a klimatická změna - hrozba nebo příležitost? nebo na projektu Hledání výjimečnosti dětských lídrů. Od roku 2010 se asociace aktivně věnuje projektu Mateřských technických školek zaměřených na rozvoj technického myšlení, tvořivosti, manuální zručnosti a verbálních schopností.

ČMA upozorňuje politickou sféru na slabiny českého podnikatelského prostředí, je jedním z partnerů Světového ekonomického fóra, s nímž spolupracuje na přípravě a vydání každoroční Zprávy o mezinárodní konkurenceschopnosti ČR.

Přestože převážná část aktivit asociace probíhá v klubech, kde se setkávají manažeři podle konkrétních oborových zájmů nebo regionů, věnuje se asociace také publikační činnosti. V roce 2018 vydala ve spolupráci s nakladatelstvím Mladá fronta a autorem Kamilem Miketou knihu 100 let od začátku svobodného podnikání v Československu s podtitulem Manažeři se lvíčkem. Publikace přibližuje příběhy prvorepublikových i současných manažerských osobností. Slavnostně byla kniha pokřtěna 28. října 2018 v Obecním domě, tedy v místě, kde se rodila historie naší republiky. ČMA vydala v předchozích letech již tři knihy Manažeři se lvíčkem.

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj Editovat

Česká manažerská asociace je zakládajícím členem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD), národní pobočky Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD), kterou před dvaceti lety založilo 200 významných světových firem. Členové české pobočky CBCSD mají od WBCSD přímý přístup k informacím o udržitelném rozvoji.

Soutěž MANAŽER ROKU Editovat

Asociace je v České republice vyhlašovatelem prestižní soutěže MANAŽER ROKU. Soutěž má za sebou již 26. ročník, manažerem roku se stal prof. Vladimír Mařík a manažerkou roku Tanja Vainio, CEO ve společnosti ABB. V roce 2018 ocenila ČMA na Pražském hradu Manažery čtvrtstoletí Archivováno 9. 4. 2020 na Wayback Machine.. Cílem manažerské soutěže je vyhledat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu. Soutěž MANAŽER ROKU založil v roce 1993 Ing. František Jezdinský, CSc., jako počátek tradice hodnocení reprezentantů managementu v ČR.

Objektivnost a regulérnost průběhu soutěže garantuje Hodnotitelská komise, složená je z odborníků. Na hodnocení finalistů se podílí Národní komise, která je složená se zástupců vyhlašovatele soutěže, sponzorů a spolupracujících organizací, garantů kategorií.

Kategorie soutěže MANAŽER ROKU

Při 27. ročníku budou uděleny ceny v kategoriích: Manažer digitálního věku, Vizionář, Manažer malého a středního podniku, Zahraniční manažer, Mladý manažerský talent do 35 let. Ceny obdrží také manažer pro Průmysl a návazné obory, Zemědělství, Služby, Nezisková sféra, Veřejná správa. Uděleny budou zvláštní ceny Inovace pro udržitelný rozvoj a Cena mediálních partnerů.

Vrcholem 26. ročníku soutěže bylo vyhlášení Manažera roku 25. dubna 2019 při slavnostním galavečeru v pražském Paláci Žofín. Soutěž pro manažery roku 2018 nabídla významné inovace a pět nových kategorií: Smart manažer, Vizionář, Krizový/Interim manažer, Mladý manažerský talent do 35 let, Zahraničí manažer. Úpravy doznalo klasické oborové zaměření, počet kategorií se zúžil na pět. Vyhlášeno bylo TOP 10 nejlepších manažerů, ale i kategorie Inovace pro udržitelný rozvoj, manažery ocenil i časopis Moderní řízení.V minulých ročnících byla součástí dění soutěž o nejlepší studentskou esej, které se zúčastnily stovky studentů českých vysokých škol. V rámci Klubu Manažerů roku probíhají pravidelná setkání vítězí soutěže s regionálními politiky a manažerskými osobnostmi.

Charitativní aktivity Editovat

Asociace pravidelně podporuje charitativní projekt Srdcerváči pro handikepované pracovníky[9][10] a ve spolupráci s Nadací ZET spoluorganizuje prázdninové kempy na zámku Vilémov pro děti z dětských domovů.

Struktura Editovat

Celostátní pokrytí asociace zajišťuje pět regionálních klubů – Pražský Archivováno 14. 8. 2018 na Wayback Machine., Severovýchodní Čechy Archivováno 14. 8. 2018 na Wayback Machine., Severozápadní Čechy, Střední Čechy Archivováno 12. 6. 2018 na Wayback Machine., klub Morava Archivováno 14. 8. 2018 na Wayback Machine. a dále deset oborových klubů, zaměřených například na manažerky, mladé manažery, veřejnou správu nebo prognostiky. V září 2018 vznikl Klub Řeky zdraví Archivováno 9. 4. 2020 na Wayback Machine.. Cizojazyčné manažery, kteří působí v ČR, chce ČMA oslovit Mezinárodním manažerským klubem Archivováno 9. 4. 2020 na Wayback Machine..

Orgány Editovat

Shromáždění delegátů Editovat

Vrcholným orgánem asociace je Shromáždění delegátů složeném z 31 delegátů volených členů podle jednotlivých regionálních a oborových klubů v poměru jeden delegát na deset členů klubu. Naposledy se sešlo 24. června 2020 v Praze a zvolilo devítičlenné prezidium. To pak po volbě rozhodlo o novém prezidentovi, jímž se stal Ing. Petr Kazík, Ph.D.

Prezidenti

Funkční období Prezident ČMA
1990 – 2000 Ing. Bořivoj Frýbert, CSc.
2000 – 2009 Ing. Ladislav Macka
2009 – 2010 Ing. Zbyněk Eiselt
2011 – 2019 Ing. Pavel Kafka, Dr. h. c.
2019 – 2020 Ing. Petr Choulík, CSc.
od 24. 6. 2020 Ing. Petr Kazík, Ph.D.

Prezidium asociace Editovat

 • Ing. Petr Kazík, Phd., prezident
 • Ing. et Ing. Adam Liška, MBA, viceprezident
 • Mgr. Vilém Vrba, viceprezident
 • Ing. Ivo Gajdoš, viceprezident
 • Ing. Olga Girstlová, Ph.D., viceprezidentka
 • Ing. Tomáš Macků, člen prezidia
 • Mgr. Olga Kupec, Ph.D., členka prezidia
 • JUDr. Stanislav Moural, MBA, člen prezidia
 • Bc. Vadim Petrov, člen prezidia
 • Ing. Pavel Kafka Archivováno 9. 9. 2018 na Wayback Machine., dr. h. c., čestný prezident

Klubová rada Editovat

Klubová rada ČMA je orgán asociace složený z předsedů jednotlivých klubů.

Rada expertů Editovat

Rada expertů ČMA je vrcholový poradní, konzultativní orgán prezídia ČMA. Členy jsou významní podnikatelé, manažeři a zástupci akademické sféry - prof. Ing. Richard Hindls, prof. Ing. Zbyněk Pitra, prof. Dr. Zdeněk Souček, prof. MUDr. Eva Syková, prof. Ing. Milan Zelený či prof. MUDr. Tomáš Zima.

Ambasadoři Editovat

Ambasadory Archivováno 14. 8. 2018 na Wayback Machine. asociace jsou význeři, kteří reprezentují Českou manažerskou asociaci na veřejnosti a ovlivňují strategii asociace.

Významné osoby Editovat

Čestní členové Editovat

Čestnými členy jsou manažeři, kteří dosáhli vynikajících výsledků v této profesi (v řídící pozici), nebo se mimořádně zasloužili o rozvoj manažerské profese či asociace.

 • JUDr. Pavel Cihlář
 • Ing. Bořivoj Frýbert (čestný prezident)
 • Ing. Ivo Gajdoš
 • Ing. Bohumír Heinz
 • Ing. František Jezdinský, CSc.
 • Ing. Tibor Kovalský
 • Ing. Zdeněk Kubín, CSc.
 • Ing. Ladislav Macka (čestný prezident)
 • Ing. Jiří Majer
 • Ing. Jaroslav Nykl
 • Prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.
 • Ing. Jan Preclík, M.I.M.
 • Prof. Dr. Zdeněk Souček, DrSc.
 • Ing. Jiří Stýblo, CSc.
 • Ing. Miroslav Vokáč, CSc.

Členství v asociaci Editovat

Asociace měla k 31. prosinci 2018 devadesát tři kolektivních členů a dvě stě dvacet individuálních členů, z toho patnáct zasloužilých manažerů patří mezi čestné členy. Členem asociace se může stát jakákoliv osoba, která aktivně působí v manažerské funkci.

Publikace

 

V roce 2020 vydala ČMA knihu s názvem Návrat k prosperitě. Čtyřicet renomovaných autorů vytvořilo unikátní soubor textů, které vznikaly v době, když se čas zastavil. Jejich úvahy jsou ale zaměřeny na budoucnost a cesty dosažení prosperity naší země. Na 160 stránkách se sešli renomovaní autoři, zmiňme profesory Milana Zeleného, Jana Švejnara, Zdeňka Součka, Vladimíra Maříka, analytiky Markétu Šichtařovou, Lukáše Kovandu, vrcholové manažery Daniela Beneše, Martina Hausenblase, mladé manažery Adama Lišku, André Draveckého či prezidenta CEC European Managers Ludgera Rammeho. O svůj pohled na měnící se svět se podělili představitelé rodinných firem, akademické sféry, vrcholoví zástupci ČMA. Články a rozhovory vybízejí k zamyšlení, motivují k úvahám. Pro ČMA je kniha další z počinů předávání vizí, zkušeností a názorů svých členů a příznivců novým generacím manažerů, podnikatelů, lídrů.

Reference Editovat

 1. a b c Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky. or.justice.cz [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupné online. 
 2. a b c V českých firmách přibývají manažeři štěstí. Novinky.cz. Dostupné online [cit. 2017-11-20]. 
 3. ČMA: Mileniálové mění zavedené pořádky ve firmách. Získat zkušenosti jim pomůžou současné manažerské špičky. Parlamentní listy. Dostupné online [cit. 2017-11-22]. 
 4. O klubu. ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE. 2014-02-04. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-12-20. 
 5. ROZVOJ, Osobní. OSOBNÍ ROZVOJ: Česká republika ztrácí budoucí lídry už v mateřských školách. Osobní Rozvoj - magazín pro skutečný život. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-11-09.  Archivováno 9. 11. 2017 na Wayback Machine.
 6. S poklesem prestiže manažerů u veřejnosti musíme bojovat, vyjádřil se prezident ČMA · Byznys · Zet.cz. Zet.cz - Hlavní zprávy z byznysu [online]. [cit. 2017-11-22]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-12-01. 
 7. Manažer - základ úspěchu firmy. Kolínský deník. 2007-06-01. Dostupné online [cit. 2017-11-22]. 
 8. KREATIVE, Serial. About Us - CEC European Managers. CEC European Managers [online]. [cit. 2017-11-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-09-13. (anglicky) 
 9. MEDIAENERGY.CZ, Srdcerváči.cz, shop:. Česká manažerská asociace partnerem projektu Srdcerváči - Srdcerváči.cz. Srdcerváči.cz [online]. [cit. 2017-11-22]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-12-01. 
 10. A.S., all: Economia,. Česká manažerská asociace se stala partnerem projektu Srdcerváči. modernirizeni.ihned.cz. Dostupné online [cit. 2017-11-22]. 

Externí odkazy Editovat