Česká federace aikido

Česká Federace Aikido (dále jen ČFAI) je nepolitickou dobrovolnou kulturně sportovní organizací. Je nevýdělečnou organizací s právní subjektivitou, sídlem působnosti v České republice. Na území ČR je nástupnickou organizací Československé Federace Aikido.

Cílem ČFAI je podporovat a rozvíjet Aikido jako morální a fyzickou disciplínu vytvořenou Moriheiem Ueshibou z různých tradičních bojových umění a na základě jeho vlastního duchovního poznání.

ČFAI podporuje a koordinuje studium a vzdělávání v Aikido formou studijních programů, stáží, seminářů, škol i veřejně přístupných ukázek. Podporuje aikidistické kluby, oddíly a jednotlivce vždy, kdy to slouží dalšímu rozvoji Aikido.

Dále publikuje učební a propagační materiály a organizuje propagační akce a podporuje spolupráci a výměnu informací s jednotlivci i organizacemi, které se zabývají podobnou nebo stejnou aktivitou.

ČFAI je sdružením klubů, oddílů a dalších členů a čestných členů praktikujících Aikido v těchto klubech.

OdkazyEditovat