Česká asociace organizátorů veřejné dopravy

zapsaný spolek
(přesměrováno z ČAOVD)

Česká asociace organizátorů veřejné dopravy (zkráceně ČAOVD), anglicky Czech Association of Public Transport Authorities (zkráceně CAPTA) je zapsaný spolek (původně do dubna 2016 zájmové sdružení právnických osob), sdružující české a slovenské právnické osoby, které organizují integrované dopravní systémy veřejné osobní dopravy.

Asociace vznikla na základě dohody z 20. listopadu 2003, ustavující schůzi měla 26. dubna 2004 a je zaregistrovaná od 15. září 2004 u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, má sídlo v Ostravě a další pracoviště v Praze a v Brně. Zakládajícími členy asociace bylo pět organizací řídících jednotlivé integrované dopravní systémy v aglomeracích velkých měst.

Činnost a cíle

editovat

Asociace má za cíl výměnu informací a zkušeností mezi jednotlivými členy, sjednocování stanovisek a vytváření společného postupu při jednání s orgány státní správy a připomínkování legislativy, podporu veřejné dopravy a integrace dopravních systémů. Jedním z výrazných cílů je požadování a připomínkování Zákona o veřejné dopravě.

Spolupracuje s dalšími dopravními sdruženími, zejména se Sdružením dopravních podniků ČR.

Asociace má pět pracovních skupin podle tematických okruhů, jimiž se zabývá:

  • Organizace dopravy a jízdní řády
  • Tarify a odbavovací systémy
  • Ekonomika a financování dopravy
  • Legislativa a smluvní vztahy
  • Marketing a informační systémy

Členové

editovat

Různí organizátoři IDS mají formu společnosti s ručením omezením, příspěvkové organizace, akciové společnosti i jiné, například organizátorem Středočeské integrované dopravy je krajský úřad, ten však není členem asociace.

Řádní členové:

Bývalí členové:

  • Plzeňský holding a.s. (organizátor integrované dopravy Plzeňska), zakládající člen, k 31. prosinci 2007 vystoupil z důvodu ukončení činnosti
  • IDS Ústeckého kraje, a.s. (koordinátor IDS Ústeckého kraje), přijata 26. listopadu 2004, 19. října 2006 vystoupila z asociace z důvodu ukončení své činnosti

Organizace, které nejsou přímo organizátory integrovaných dopravních systémů, mohou být přijaty se statusem „ostatní člen“.

Zastoupení v asociaci tak z českých krajů nemá zejména Jihočeský kraj, kraj Vysočina a od roku 2006 Ústecký kraj (ten však má status ostatního člena), ze seznamu členů zmizela též organizace OREDO působící v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Reference

editovat

Externí odkazy

editovat