Úniková rychlost

obecný pojem pro obdobu 2. kosmické rychlosti

Úniková rychlost (u Země při povrchu mluvíme o 2. kosmické rychlosti) je rychlost, kterou se pohybuje po parabolické dráze kolem centrálního tělesa v dané výši těleso zanedbatelně malé hmotnosti. Je to nejnižší možná rychlost, při které těleso může definitivně opustit sféru gravitačního vlivu planety.

Velikost únikové rychlosti v daném místě závisí na hmotnosti centrálního tělesa a na vzdálenosti od středu tohoto tělesa podle vztahu

,

kde je gravitační konstanta a je gravitační parametr centrálního tělesa.

Ze vzorce je zřejmé, že úniková rychlost se vzdáleností od centrálního tělesa klesá. V tabulce níže jsou uvedeny hodnoty únikové rychlosti pro různé výšky drah v gravitačním poli Země, v následující tabulce pak únikové rychlosti přepočítané na povrch (resp. horní hranici mraků) u jednotlivých planet sluneční soustavy.

Jistým zvláštním případem je tak zvaná černá díra, kde úniková rychlost z horizontu událostí (hranice černé díry, ze které už nedokáže uniknout ani světlo) je (teoreticky) větší nežli rychlost světla, která však nemůže být překročena; proto vše, co překročí horizont událostí, zůstává z dnešního hlediska nenávratně uvnitř černé díry (a je tedy zvenčí nepozorovatelné).

Úniková rychlost podle výšky nad povrchem Země editovat

Tato tabulka uvádí závislost mezi únikovou rychlostí a výškou nad povrchem Země.

Výška (km) Rychlost (km/s) Poznámka
0 11,180  
200 11,009 nejnižší dráhy družic
500 10,766  
1 000 10,395  
5 000 8,370  
10 000 6,977  
18 000 5,719 navigační družice GPS
36 000 4,337 stacionární družice
50 000 3,760  
100 000 2,738  
384 400 1,475 dráha Měsíce
500 000 1,255  

Úniková rychlost na planetách, Slunci a Měsíci editovat

Tato tabulka uvádí únikovou rychlost na různých tělesech Sluneční soustavy.

Planeta Rychlost (km/s) Poznámka
Slunce 620 na povrchu fotosféry
Merkur 4,25  
Venuše 10,36  
Země 11,18  
Měsíc 2,40  
Mars 5,03  
Jupiter 59,55 na hranici mračen
Saturn 35,51 na hranici mračen
Uran 21,29 na hranici mračen
Neptun 23,50 na hranici mračen

Související články editovat