Podrobnější informace naleznete v článku Stupeň ohrožení (biologie).

Zranitelný taxon (ve zkratce VU, z anglického Vulnerable) je stupeň ohrožení podle červeného seznamu IUCN. Zranitelné taxony čelí zvýšenému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

Přehled stupňů ohrožení
Přehled stupňů ohrožení podle IUCN 3.1


K roku 2022 IUCN vyhodnocoval 150 388 druhů hub, rostlin a živočichů, z nichž za zranitelné bylo považováno 16 493.[1]

Kritéria

editovat

V rámci IUCN se druh stává zranitelným v případě, že splňuje alespoň jedno z kritérií A–E níže. Následující text je značně zjednodušen, pro úplná kritéria viz dokument Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria (2022[2]), v češtině pak např. článek od Chobota & Plesníka (2017[3]).

A: Snížení početnosti populace
 1. Míra snížení populace v minulosti je ≥50 % za posledních 10 let nebo 3 generace (bere se v potaz delší časové období). Příčiny poklesu jsou snadno vratné A ZÁROVEŇ jsou známy A ZÁROVEŇ již pominuly.
 2. Míra snížení populace v minulosti je ≥30 % za posledních 10 let nebo 3 generace (bere se v potaz delší časové období). Příčiny poklesu mohou stále trvat NEBO nejsou známy NEBO nemusí být vratné.
 3. Míra předpokládaného snížení populace během následujících 10 let nebo 3 generací (maximálně 100 let) je ≥30 %.
 4. Míra předpokládaného snížení populace během následujících 10 let nebo 3 generací (maximálně 100 let) je ≥30 %, přičemž časové rozmezí zahrnuje i údaje z minulosti. Příčiny poklesu mohou stále trvat NEBO nejsou známy NEBO nemusí být vratné.
B: Snížení geografického rozšíření (splněno kritérium B1 a/nebo B2)
 1. Snížení rozsahu areálu rozšíření nastalo na ploše <20 000 km2.
 2. Plocha výskytu je <2000 km2.
 • ZÁROVEŇ jsou splněna nejméně 2 z následujících 3 kritérií:
 • a) značně roztříštěný výskyt nebo výskyt na ≤10 lokacích;
 • b) pokračující pokles i) rozsahu areálu, ii) plochy výskytu, iii) rozlohy nebo kvality stanoviště, iv) počtu lokací subpopulací, v) počtu dospělých jedinců;
 • c) extrémní výkyvy i) rozsahu areálu, ii) plochy výskytu, iii) počtu lokalit nebo subpopulací, iv) počtu dospělých jedinců.
C: Velikost populace je ≤10 000 dospělců a buď/nebo:
 1. Odhadovaný pokles v následujících 10 letech nebo během tří generací je nejméně 10 %.
 2. Probíhá pokračující pokles A ZÁROVEŇ je splněno jedno z následujících kritérií:
  • a) Populační struktura:
   • i) každá ze subpopulací má ≤ 1000 jedinců NEBO
   • ii) jediná subpopulace zahrnuje 100 % dospělců.
  • b) Probíhají extrémní výkyvy početnosti dospělců.
D: Početnosti populace je:
 1. <1000 dospělců;
 2. plocha výskytu je <20 km2 nebo počet lokací je ≤5.
E: Pravděpodobnost vyhynutí
 1. Pravděpodobnost vyhynutí ve volné přírodě je ≥10 % v následujících 100 letech.

V seznamu ohrožených druhů lze najít tato kritéria psaná ve zkratkách, kdy je nejdříve zkratkou vypsán stupeň ohrožení, načež následuje zkratkovitý zápis kritéria (např. VU C1 = zranitelný druh pod kritériem C1, čili odhadovaný pokles v následujících 10 letech nebo během tří generací je nejméně 10 %.). V případě, že taxon vyhovuje několika kritériím, je u zkratek kritérií použito znaménko +; např. CR B1ab(i)c(ii,v)+2ab(i)c(ii,v).[2]

Příklady

editovat

Reference

editovat
 1. Summary Statistics [online]. The IUCN Red List of Threatened Species [cit. 2023-07-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2023-08-13. (anglicky) 
 2. a b Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria version 15.1 [online]. Prepared by the Standards and Petitions Committee, 2022 [cit. 2023-09-17]. Dostupné online. (anglicky) 
 3. CHOBOT, Karel; PLESNÍK, Jan. Kategorie a kritéria IUCN a jejich použití pro červené seznamy obratlovců ČR. S. 36–43. Příroda [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2017 [cit. 2023-09-17]. Roč. 34, s. 36–43. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2023-11-06. 

Externí odkazy

editovat