Znělá retroflexní ploziva

Znělá retroflexní ploziva je souhláska, která se vyskytuje v některých jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ɖ, číselné označení IPA je 106, ekvivalentním symbolem v SAMPA je d`.

Obrázek znaku IPA
Číslo IPA106
Znak IPAɖ
Znak SAMPAd`
zvuk Zvuková ukázka

CharakteristikaEditovat

  • Způsob artikulace: ražená souhláska (ploziva). Vytváří se pomocí uzávěry (okluze), která brání proudění vzduchu a je na posléze uvolněna, čímž vzniká zvukový dojem – od toho též označení závěrová souhláska (okluziva).
  • Místo artikulace: retroflexní souhláska. Úžina se vytváří mezi jazykem a dásňovým obloukem. Špička jazyka je obrácena směrem dozadu (dochází k prohnutí jazyka). Nedochází k přiblížení hřbetu jazyka k tvrdému patru jako u ʒ.
  • Znělost: znělá souhláska – při artikulaci hlasivky kmitají. Neznělým protějškem je ʈ.
  • Ústní souhláska – vzduch prochází při artikulaci ústní dutinou.
  • Středová souhláska – vzduch proudí převážně přes střed jazyka spíše než přes jeho boky.
  • Pulmonická egresivní hláska – vzduch je při artikulaci vytlačován z plic.

V češtiněEditovat

V češtině se tato hláska nevyskytuje.

V jiných jazycíchEditovat

ŠvédštinaEditovat

Ve švédštině se takto vyslovuje psané rd. Tato skupina se nikdy nevyskytuje na začátku slova, avšak k výslovnosti této hlásky v hovorovém stylu dochází i při setkání /r/ + /t/ na hranici slov.