Zlaté tele (rozcestník)

rozcestník na projektech Wikimedia

Slovní spojení zlaté tele má více významů: