Jako zeleň lze chápat:

rostliny
barviva, pigmenty, reagencie