Zeť vyjadřuje vztah mezi manželčinými rodiči a jejím manželem. Zetěm je každý muž, který je manželem a zároveň jehož žena má rodiče.

Matka vítá svého zetě do rodiny, Indie.

Podle současné právní úpravy zetěm naopak nemůže být muž v registrovaném partnerství, protože institut švagrovství vzniká jen na základě uzavření manželství.[1][2]

Lze to vyjádřit ke vztahu:

  • otec manželky – tchán–zeť
  • matka manželky – tchyně–zeť

Archaickým názvem pro zetě z dřívějších dob bylo také rovněž ženich. Dalším slovem spojeným se slovem zeť je prazeť. Tímto slovem označujeme obvykle vztah mezi manželem a manželčinými prarodiči. Obvyklou hovorovou formou slova zeť je zeťák.

Ženským ekvivalentem zetě je snacha.

Reference editovat

  1. HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; WESTPHALOVÁ, Lenka, a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655–975). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-503-9. S. 504. 
  2. § 3020 zákona č. 89/2012, občanský zákoník.

Externí odkazy editovat

  •   Slovníkové heslo zeť ve Wikislovníku