Snacha

manželka syna

Snacha vyjadřuje vztah mezi manželovými rodiči a manželkou jejich syna. Snachou je tedy každá žena, která je manželkou a zároveň její muž má rodiče. Jedná se o rodinný vztah švagrovský.

Podle současné právní úpravy snachou naopak nemůže být žena v registrovaném partnerství, protože institut švagrovství vzniká jen na základě uzavření manželství.[1][2]

Lze to vyjádřit ke vztahu:

  • otec manžela – tchán–snacha
  • matka manžela – tchyně–snacha

Archaický či krajový výraz pro snachu je nevěsta. Dalším slovem spojeným se slovem snacha je prasnacha. Tímto slovem označujeme obvykle vztah mezi manželkou a manželovými prarodiči.

Mužským ekvivalentem snachy je zeť.

Reference editovat

  1. HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; WESTPHALOVÁ, Lenka, a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655–975). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-503-9. S. 504. 
  2. § 3020 zákona č. 89/2012, občanský zákoník.

Externí odkazy editovat

  •   Slovníkové heslo snacha ve Wikislovníku