Zabezpečovací zařízení metra v Praze

zabezpečovací zařízení metra v Praze

Zabezpečovací zařízení pražského metra zajišťuje bezpečnost a plynulost přepravy v pražském metru. Dovoluje nejkratší následný interval mezi vlaky 90 s při maximální dovolené rychlosti vlaků 80 km/h, kromě stanice Skalka, která dovoluje nejkratší následný interval mezi vlaky 105 s.

Snímač signálů pro zabezpečovací zařízení na podvozku soupravy M1

Druhy použitých zařízení editovat

Bezpečný provoz pražského metra zajišťuje kombinace několika druhů zabezpečovacích zařízení:

  • Staniční: Pražské metro využívá staniční reléové zabezpečovací zařízení typu AŽD 71 speciálně upravené pro metro. Toto zařízení zabezpečuje jízdní cesty ve stanicích s kolejovým rozvětvením a v depech. Ve stanicích Nádraží Holešovice a Ládví je zapojeno elektronické staniční zabezpečovací zařízení typu ESA 11 M s úpravou pro provoz metra. Zařízení zabezpečuje jízdní cesty ve stanicích s kolejovým rozvětvením. ESA 11 M je ovládána z jednotného ovládacího pracoviště, tzv. JOP, které je také využito ve stanici Florenc-B, kde ovládá AŽD 71. Po dokončení úseku IV.C2 budou ESA 11 M a JOP použity ve stanici Letňany. V depu Hostivař je použito rozšířené stavědlo ESA 11 M+.
  • Traťové: Rovněž se jedná o reléové zařízení typu AŽD 71, které zabezpečuje jízdy vlaků v úsecích mezi stanicemi s kolejovým rozvětvením, traťových spojkách a spojovacích kolejích do dep.
  • Vlakové: Pražské metro využívá liniový vlakový zabezpečovač ARS s kontrolou rychlosti jízdy vlaků sovětské výroby na tratích B a A; na trati C je nainstalován vlakový zabezpečovač francouzské firmy MATRA (dnes odkoupena firmou Siemens) typu PA 135 s kontrolou rychlosti jízdy vlaků, kontrolou sledu vlaků a zařízením pro automatické vedení vlaku. Na trati A je kromě zabezpečovače ARS (který se už pro pravidelný provoz modernizovaných souprav nepoužívá) také vlakový zabezpečovač SOP-2P polské výroby, který umožňuje automatické vedení vlaku a další činnosti s tím spojené.

Zabezpečovací zařízení je kvůli své rozměrnosti umístěno v modernizované soupravě 81-71M ve zvláštních skříních v prvním a posledním voze soupravy, pro svůj tvar jsou tyto skříně přezdívány udírna.[1]

Vlakové zabezpečovače editovat

 
Řídicí stanoviště soupravy 81-71M ARS, vlakový zabezpečovač ARS – linka B
 
Tzv. udírna zabezpečovače ARS

Vlakové zabezpečovače se skládají ze stacionární části a části mobilní, umístěné na hnacím vozidle. Stacionární část vždy ve spolupráci se staničním a traťovým zabezpečovacím zařízením vysílá směrem k hnacímu vozidlu signály, které mobilní část přijímá a vyhodnocuje.

V pražském metru se používají tři druhy vlakových zabezpečovačů:

Vlakový zabezpečovač ARS
Stacionární část posílá vozidlu rychlostní kódy, které mobilní část porovnává se skutečnou rychlostí jízdy a v případě překročení povolené rychlosti dává samočinně povel pro snižování rychlosti vlaku.
Vlakové zabezpečovače PA 135 a SOP-2P
Stacionární část vysílá směrem k hnacímu vozidlu program jízd a další signály pro automatizaci řízení vlaku, podle kterých mobilní část dává povely k automatickému řízení, popř. povely k zásahu nouzové brzdy (snižování rychlosti vlaku).

Kolejové obvody editovat

Pro součinnost jízdy vlaků se zabezpečovacím zařízením slouží kolejové obvody. Pražské metro používá dvoupásové kolejové obvody s izolovanými styky a s fázově závislým přijímačem. Na tratích metra slouží kolejové obvody k vyhodnocování volnosti kolejových úseků a k přenosu kódů vlakového zabezpečovače ARS. V depech se kódy vlakového zabezpečovače nepřenášejí.

Počítače náprav editovat

Pro zajištění volnosti kolejových úseků se používají počítače náprav. Ty jsou nainstalovány na zkušební trati depa Zličín a na kolejovém křížení stanice Nádraží Holešovice a ve stanici Ládví. Umožňují přenos informací o volnosti kolejových úseků a směru jízdy vlaku do staničního zabezpečovacího zařízení.

Ostatní části editovat

K dalším hlavním prvkům zabezpečovacího zařízení přímo v kolejišti patří absolutní, permisivní a seřaďovací světelná návěstidla, která slouží k přenosu návěstních znaků a elektromotorické přestavníky, které slouží k přestavování výměn. Jako nadstavba zabezpečovacího zařízení slouží „zařízení pro dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení“, které umožňuje z jednoho centra dálkově ovládat staniční zabezpečovací zařízení ve všech stanicích metra.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. SŮRA, Jan. Z metra na trase B zmizí "udírny", jízda vlaků bude plynulejší. iDNES.cz [online]. 2017-01-12 [cit. 2019-02-22]. Dostupné online. 

Související články editovat