Zákon o táborech nucené práce

Zákon č. 247/1948 Sb., o táborech nucené práce byl podepsán 25. října 1948. Tento zákon umožňoval posílat kohokoli do TNP, a to bez soudu, pouze rozhodnutím tříčlenné komise jmenované krajským národním výborem.

Po Únoru 1948 zavládl v Československu mocenský monopol komunistické strany. V říjnu roku 1948 vznikl zákon č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, jenž umožňoval represe prakticky proti komukoli. V říjnu byl také podepsán zákon č. 247/1948 Sb., o táborech nucené práce, který umožňoval vznik táborů nucené práce (TNP). Do TNP se lidé nedostávali za trestný čin a proto nebyli ani souzeni. Byli sem zařazováni podle svého sociálního původu a podle smýšlení (podle komunistů to byli třídní nepřátelé z řad kapitalistů, nepřátelské inteligence či živnostníků a venkovských kulaků).

Externí odkazyEditovat