Zákon na ochranu lidově demokratické republiky

československý zákon

Zákon č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, byl v komunistickém Československu přijat dne 6. října 1948 s účinností od 24. října 1948, zrušen byl trestním zákonem k 1. srpnu 1950.[1] Zrušil prvorepublikový zákon na ochranu republiky (č. 50/1923 Sb. z. a n.).

Zákon na ochranu lidově demokratické republiky
PDF dokument se zněním zákona.
Předpis státu
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Druh předpisuzákon
Číslo předpisu231/1948 Sb.
Údaje
AutorNárodní shromáždění republiky Československé
Schváleno6. října 1948
Platnost16. října 1948
Účinnost24. října 1948
Zrušeno1. srpna 1950
Související předpisy
Zákon o státním soudu
Oblast úpravy
trestní právo

Šlo o zvláštní trestní zákon, který obsahoval skutkové podstaty trestných činů proti státu, kterýžto termín byl však široce vykládán a byl užíván (zejména v ustanovení o rozvracení lidovědemokratického zřízení) k potlačení disidentských, demokratických a kulturních aktivit, které nebyly podle soudobého výkladu v souladu se zájmy vedoucí úlohy strany a komunistického režimu. Dále šlo o trestné činy proti vnější bezpečnosti státu, proti vnitřní bezpečnosti státu a proti mezinárodním vztahům. Řízení o nejzávažnějších trestných činech vedl Státní soud.

Postihované trestné činy

editovat
 • velezrada
 • ničení samostatnosti nebo ústavní jednotnosti republiky
 • odtržení území od republiky
 • rozvracení lidově demokratického zřízení
 • násilné znemožnění ústavní činnosti prezidenta republiky nebo jeho náměstka, zákonodárného sboru nebo vlády (sboru pověřenců)
 • přímý nebo nepřímý styk s cizí mocí nebo s cizími činiteli
 • odpor branné moci
 • sdružování proti státu
 • pobuřování proti republice
 • hanobení republiky
 • vyzvědačství
 • nedbalé uchovávání státního tajemství
 • ohrožení obrany republiky
 • dokumentace vojenských zařízení za účelem vyzrazení cizí moci
 • válečné škůdnictví
 • válečná zrada
 • nedovolené zpravodajství
 • účast a nadržování při vojenském zločinu nebo přečinu
 • útoky na život ústavních činitelů.
 • vražda prezidenta republiky nebo jeho náměstka
 • vražda člena vlády (sboru pověřenců) nebo člena zákonodárného sboru
 • tělesné poškození ústavních činitelů
 • spolčení k útokům na ústavní činitele
 • násilí na ústavních činitelích
 • osobování si pravomoci ústavních činitelů
 • násilí na veřejných sborech
 • ublížení na cti prezidentu republiky
 • hanobení některých ústavních činitelů
 • podpora a propagace fašismu a podobných hnutí
 • navádění k násilnému činu
 • hanobení národa nebo rasy
 • zneužití úřadu duchovního nebo jiné podobné funkce
 • nedovolené ozbrojování
 • šíření poplašné zprávy
 • podněcování k trestnému činu a k neplnění zákonných povinností
 • schvalování trestného činu
 • nepřekažení nebo neoznámení trestného činu
 • hospodářská sabotáž
 • ohrožování jednotného hospodářského plánu z nedbalosti
 • neoprávněné opuštění území republiky a neuposlechnutí výzvy k návratu
 • poškozování zájmu republiky v cizině
 • hanobení spojeneckého státu
 • podněcování k útočné válce[1]

Sankce:

 • ztráta občanských práv[2]
 • ztráta státního občanství[2] - tyto ztráty byly trvalé.[3]
 • ztráta práva volebního
 • ztráta práva zastávat funkce ve veřejných organizacích
 • ztráta práva činit veřejné projevy slovem nebo tiskem - tyto ztráty byly dočasné.[3]

Reference

editovat
 1. a b Předpis č. 231/1948 Sb.: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 2. a b Černý, str. 41
 3. a b Černý, str. 42

Literatura

editovat
 • ČERNÝ, Petr. Právní ochrana před extremismem. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat