Zákon o odpadech

Zákon o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.) je zákon, který stanovuje v souladu s právem Evropské unie pravidla pro:

Působnosti zákonaEditovat

Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady s výjimkou některých odpadů uvedených v zákoně (§ 2 písm. a) až j))

DefiniceEditovat

Zákon definuje základní pojmy z oboru odpadového hospodářství:

  • odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
  • odpadové hospodářství činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností.
  • původce odpadu právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů.

Katalog odpadůEditovat

Katalog odpadů rozřazuje vzniklé odpady do 20. kategorií a dalších podkategorií. Jedná se o šesticiferné číslo (tzv. kód odpadu). Podle tohoto čísla se určuje případná nebezpečnost a rozhoduje se jak s ním bude dále naloženo.

ReferenceEditovat